Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2018

Report this content

Qt Group Oyj pörssitiedote 1.11.2018 kello 8:00

Kolmas vuosineljännes: Liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana (kasvu 23,3 prosenttia)

Heinä–syyskuu 2018

• Liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia 10 748 tuhanteen euroon (8 718)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia.
• Liiketulos oli –1 045 tuhatta euroa (-1 302).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli –9,7 prosenttia (-14,9 %).
• Osakekohtainen tulos oli –0,05 euroa (-0,05).

Tammi–syyskuu 2018

• Liikevaihto kasvoi 31,7 prosenttia 34 452 tuhanteen euroon (26 152). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 36,5 prosenttia.
• Liiketulos oli -670 tuhatta euroa (-2 505).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -1,9 prosenttia (-9,6 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,10).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat yhteensä 28,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 14,9 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihdon kasvu oli 22,1 prosenttia.

Katsauskauden liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 31,7 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 44,6 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 10,4 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihdon kasvu oli 36,5 prosenttia. Katsauskauden suoritukseen vaikuttaa erittäin voimakas liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä, jolloin yhtiö kirjasi poikkeuksellisen monta merkittävää lisenssikauppaa.

Jatkamme kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja strategian mukaisesti ja panostamme erityisesti myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen globaalisti. Tämän johdosta kolmannen vuosineljänneksen ja koko katsauskauden liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvustrategiamme nojaa vahvasti sulautettujen järjestelmien markkinoihin, joissa myyntisyklit ovat pitkiä ja vaativat paikallista läsnäoloa. Olemme pitkäjänteisesti investoineet suurimpiin markkina-alueisiin, joita ovat Yhdysvallat, Saksa, Japani, Etelä-Korea ja Kiina sekä uusimpina kohdemarkkinoina Ranska, Iso-Britannia, Italia ja Intia.

Julkaisimme kolmannen neljänneksen aikana kaksi kumppanuutta, joiden tavoitteena on nopeuttaa asiakkaidemme ohjelmistokehitystä. Toinen kumppanuus on kansainvälisesti toimivan rajoitettujen toimintaympäristöjen tietokonevalmistaja Toradexin kanssa ja toinen Yhdysvalloissa toimivan MedAcuityn kanssa, joka on keskittynyt nopeuttamaan lääketieteellisten laitteiden markkinoilletuloaikaa.

Aiemmin tänä vuonna julkaisimme Qt Safe Renderer 1.0 -työkalun, joka merkittävästi tehostaa autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden, teollisuusautomaation ja muiden turvakriittisten alojen ohjelmistokehitystä. Toimme markkinoille myös Qt Design Studio -työkalun, joka nopeuttaa käyttöliittymiä kehittävien graafisten suunnittelijoiden ja ohjelmistosuunnittelijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi julkaisimme Qt:sta version 5.11 sekä Qt for Pythonin, joka on kokoelma työkaluja, joilla Python-ohjelmointikielen käyttäjät saavat Qt-teknologiat käyttöönsä. Julkaisimme alkuvuonna myös Qt Automotive Suite 2.0 -ratkaisun, jolla luodaan uudenlaisia digitaalisia ajokokemuksia sekä Qt 3D Studio 2.0 -työkalun, jonka avulla on helppoa tuoda sovelluksiin 3D-grafiikkaa.

Arvioimme yhtiön liiketoiminnan lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat edelleen 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto sekä yli 15 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%).

Arvioimme koko vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee aiemmin ennakoidun mukaisesti jäämään tappiolliseksi myös vielä vuonna 2018.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2018.

Näkymät 2018

Arvioimme koko vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta.
Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee aiemmin ennakoidun mukaisesti jäämään tappiolliseksi myös vielä vuonna 2018.

Helsingissä 1. marraskuuta 2018

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 1.11.2018 klo 08.00 alkaen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet