Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2019

Report this content

Qt Group Oyj pörssitiedote 1.11.2019 kello 15:00

Kolmas vuosineljännes: Liikevaihdon kasvu kiihtyi odotetusti (kasvu 36,8 prosenttia)

Heinä–syyskuu 2019

• Liikevaihto kasvoi 36,8 prosenttia 14 700 tuhanteen euroon (10 748)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 32,5 prosenttia.
• Liiketulos oli 72 tuhatta euroa (-1 045).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,5 prosenttia (-9,7 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,05).

Tammi–syyskuu 2019

• Liikevaihto kasvoi 20,4 prosenttia 41 466 tuhanteen euroon (34 452). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia.
• Liiketulos oli 267 tuhatta euroa (-670).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,6 prosenttia (-1,9 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,04).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 14 700 tuhatta euroa (10 748 tuhatta euroa), kasvua 36,8 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 47,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 17,5 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 351 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 32,5 prosenttia.

Qt:n liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 41 466 tuhatta euroa (34 452 tuhatta euroa), kasvua 20,4 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 20,2 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 20,7 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 363 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 15,8 prosenttia.

Qt:n liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 72 tuhatta euroa (-1 045 tuhatta euroa). Liiketulos katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 267 tuhatta euroa (-670 tuhatta euroa). Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 339 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 295. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian ja Yhdysvaltojen myynti- ja konsultointiorganisaatioissa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin kasvu kiihtyi odotetusti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Solmimme useita merkittäviä lisenssikauppoja kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useilla eri toimialoilla. Myös konsultointipalveluiden kysyntä on voimistunut, kun lisenssiasiakkaiden hankkeissa tarvitaan enenevässä määrin Qt-asiantuntijoita. Asiakasprojekteissa käytämme omien resurssien lisäksi kumppaniverkostomme konsultteja.

Osaltaan liikevaihdon kasvua vauhditti Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista. Qt:lle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu heilahtelevat merkittävästikin suurien kauppojen ajoituksen vuoksi myös jatkossa.

Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on jatkettu kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen.

Lanseerasimme elokuussa Qt for MCUs -ratkaisun, jolla yritykset voivat tuottaa sulavia ja monipuolisia käyttöliittymiä kustannustehokkaille, erittäin vähän virtaa kuluttaville mikrokontrollereille (MCU). Qt for MCUs -ratkaisu laajentaa olennaisesti Qt:n kohdemarkkinoita ja tarjoaa jatkossa suuren laitevolyymipotentiaalin jakelulisenssiliiketoiminnallemme. Qt for MCUs -ratkaisu soveltuu erinomaisesti käyttöliittymän toteuttamiseen puettaviin älylaitteisiin, kodin elektroniikkaan ja ajoneuvoihin, mutta myös älykodin, teollisuuden tai lääketeollisuuden laitteisiin.

Lisäksi kerroimme, että urheiluautojen valmistaja Koenigsegg on valinnut Qt:n kehitystyökalun ajoneuvojensa viihdejärjestelmien ja mittaristojen kehittämiseksi. Qt:n konsultointipalvelut on auttanut Koenigseggiä saavuttamaan ohjelmistoille asettamansa tavoitteet. Qt:n ohjelmistotyökalun avulla Koenigseggin digitaalinen ohjaamo muodostaa yhden yhtenäisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Ohjelmistojen kehittäminen Qt:lla on virtaviivaista, koska Qt:n työkalulla suunnittelijat ja ohjelmoijat voivat työskennellä sujuvasti yhdessä. Tämä nopeuttaa huomattavasti tuotteiden markkinoilletuloaikaa, koska prototyyppien tekeminen nopeutuu.

Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. Jatkamme Qt-sovellusten suorituskyvyn ja resurssitehokkuuden parantamista sen lisäksi, että tarjoamme tärkeimmille asiakassegmenteille kohdennettuja sovelluksia. Qt:lla ohjelmoituja tuotteita voi käyttää vapaa-aikana, työssä, kotona sekä liikennevälineissä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Katsauskauden suoritus antaa hyvät edellytykset kasvustrategian toteuttamiseksi myös jatkossa.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Näkymät 2019

Arvioimme liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen ennakoimme liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Helsingissä 1. marraskuuta 2019

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 1.11.2019 klo 15.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit