Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2021

Report this content

Qt Group Oyj pörssitiedote 28.10.2021 kello 15:00

Kolmas vuosineljännes: Erittäin vahva liikevaihdon kasvu jatkuu

Heinä–syyskuu 2021
•    Liikevaihto kasvoi 40,1 prosenttia 26 891 tuhanteen euroon (19 199)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 40,6 prosenttia.
•    Liikevoitto (EBITA) oli 6 179 (5 191) tuhatta euroa eli 23,0 (27,0) prosenttia liikevaihdosta.
•    Liikevoitto (EBIT) oli 5 260 (5 089) tuhatta euroa eli 19,6 (26,5) prosenttia liikevaihdosta.
•    Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,16).

Tammi–syyskuu 2021
•    Liikevaihto kasvoi 51,3 prosenttia 84 179 tuhanteen euroon (55 636). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 56,8 prosenttia.
•    Liikevoitto (EBITA) oli 22 511 (11 187) tuhatta euroa eli 26,7 (20,1) prosenttia liikevaihdosta.
•    Liikevoitto (EBIT) oli 20 706 (10 883) tuhatta euroa eli 24,6 (19,6) prosenttia liikevaihdosta.
•    Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,35).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 26 891 tuhatta euroa (19 199 tuhatta euroa), kasvua 40,1 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 51,9 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 6,3 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -73 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 40,6 prosenttia.

Qt:n liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 84 179 tuhatta euroa (55 636 tuhatta euroa), kasvua 51,3 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 69,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 1,6 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -1 939 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 56,8 prosenttia.

Qt:n liikevoitto (EBITA) kolmannella neljänneksellä oli 6 179 tuhatta euroa (5 191 tuhatta euroa). Qt:n liikevoitto (EBIT) kolmannella neljänneksellä oli 5 260 tuhatta euroa (5 089 tuhatta euroa). Liikevoitto (EBITA) katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 22 511 tuhatta euroa (11 187 tuhatta euroa). Liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 20 706 tuhatta euroa (10 883 tuhatta euroa). Konsernin palveluksessa oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 470 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 348. 

Yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin hyvä.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin erittäin vahva liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.  Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli Aasiassa ja EMEA:n alueella. Sekä kehitys- että jakelulisenssitulot kasvoivat yli 50 prosenttia edellisvuodesta siitäkin huolimatta, ettei vuosineljännekselle osunut yhtään erityisen merkittävän suurta kauppaa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus vuosineljänneksen liikevaihtoon oli vähäinen.

Liikevaihdon kasvun myötä myös toiminnan kannattavuus oli hyvä siitäkin huolimatta, että olemme jatkaneet erittäin voimakasta panostusta myynti-, konsultointi- ja tuotekehityshenkilöstön rekrytointiin. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhtiön henkilöstömäärä oli kolmannen vuosineljänneksen päättyessä kasvanut 35 prosentilla.

Huhtikuussa ostettujen froglogicin toimintojen integroiminen osaksi Qt:ta ja Qt:n tarjoamaa on edennyt suunnitellusti ja parhaillaan yhtiössä on käynnissä Qt:n myyntiorganisaation koulutus myös froglogicin tuotteiden myyntiin. 

Julkistimme kolmannen vuosineljänneksen aikana uuden tuoteversion Qt6.2 LTS (Long term supported), joka on ensimmäinen pitkäaikaistuettu versio Qt6:sta. Kyseinen versio on kehitetty erityisesti mahdollistamaan seuraavan sukupolven käyttäjäkokemuksen tarjoavien tuotteiden luominen Qt:lla, ja uskomme sen olevan merkittävä edistysaskel tuotteemme kehittämisessä. 

Koronavirusepidemia vaikuttaa edelleen moniin asiakkaisiimme negatiivisesti. Markkinoilla on oletettavasti varsin pitkäkestoisiakin haasteita komponenttien saatavuudessa, mikä aiheuttaa asiakkaillemme tuotantokapasiteetin laskua ja toimitusten viivästymisiä. Lisäksi liikkumisrajoitukset ovat hidastaneet konsultointiprojektiemme etenemistä erityisesti Aasiassa.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin. Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti kasvumahdollisuuksia myös strategiaansa tukevien yritysostojen kautta. Huhtikuussa julkistettu froglogic GmbH:n kauppa on tästä hyvä esimerkki.

Koronavirusepidemia aiheuttaa yhä edelleen korostunutta epävarmuutta yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymiin. Rokotusten edistymisen myötä epidemiaa ollaan monilla yhtiön päämarkkina-alueilla hiljalleen saamassa hallintaan ja yhteiskunnan toimintoja avaamassa kohti normaalia. Epidemian seurauksena monille tuotteille on kertynyt patoutunutta kysyntää, joka nyt on purkautumassa ennätyksellisen elvytyksen vauhdittamana. Kasvun hidasteeksi on kuitenkin ilmaantunut monia toimialoja koskeva maailmanlaajuinen komponenttipula, joka oletettavasti vaikuttaa ainakin osaan yhtiön asiakkaita projektien viivästyksinä ja tuotantomäärin alenemana, ja siten edelleenkin hidastaa yhtiölle jakelulisensseistä kertyvän liikevaihdon kehittymistä. On ilmeistä, että epidemiasta toipuminen tulee olemaan eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla epäyhtenäistä ja voi kestää pitkäänkin.   

Näkymät 2021

Pidämme aiemman ennusteemme vuodelle 2021 ennallaan ja arvioimme yhtiön koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 40–50 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 prosenttia.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Espoossa 28. lokakuuta 2021

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 28.10.2021 klo 15.00 alkaen. 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet