KAUPANKÄYNTI QT:N OSAKKEILLA NASDAQ HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLA ALKAA TÄNÄÄN

Qt Group Oyj:n pörssitiedote 2.5.2016 klo 9.01

Kaupankäynti Qt Group Oyj:n osakkeilla Helsingin pörssissä alkaa tänään 2.5.2016 klo 10.00. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on QTCOM. Qt Group Oyj syntyi Digian osittaisjakautumisessa 1.5.2016 Qt:n irtauduttua Digia-konsernista omaksi itsenäiseksi yhtiöksi.

Digian osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena yhden (1) Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien Qt Groupin osakkeiden lukumäärä on 20.818.273 kappaletta.

Qt Group Oyj on ohjelmistotyökalujen kehittämiseen keskittynyt yhtiö, joka vastaa Qt-teknologiaan pohjautuvien ohjelmistokehitystyökalujen tuotekehityksestä, kaupallistamisesta ja lisensoinnista sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein.  Maailmanlaajuisesti arviolta noin yli 1.000.000 ohjelmistokehittäjän käyttämä Qt on C++ -pohjainen kirjasto- ja työkalualusta, jonka avulla on mahdollista kehittää tehokkaita, interaktiivisia ja monialustaisia sovelluksia ja -laitteita.

Itsenäisenä yhtiönä toimiminen mahdollistaa Qt:lle entistä kohdennetumman strategian toteuttamisen, selkeyttää liiketoiminnan taloudellista seurantaa ja arvostusta sekä luo edellytyksiä omistaja-arvon kasvattamiselle. Sulautetut järjestelmät ovat Qt:lle merkittävä ja kasvava markkina: esineiden internet (IoT) tuo älyä kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin luoden kysyntää myös helppokäyttöisille graafisille käyttöliittymille. Laitteiden kirjo puolestaan tarjoaa merkittävän potentiaalin alustariippumattomille sovelluskehitysvälineistöille. Nämä keskeiset muutostrendit yhdessä avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen kanssa edesauttavat Qt:n lisenssimyyntiä muun muassa auto- sekä kodinkone- ja elektroniikateollisuudelle, toteaa Qt Groupin toimitusjohtajana 1.5.2016 aloittanut Juha Varelius.

Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Qt:n liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa työskentelee noin 200 henkilöä. Qt Group Oyj:n hallituksen muodostavat Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari sekä Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajana toimii Robert Ingman ja hallituksen varapuheenjohtajana Tommi Uhari.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite on ollut saatavilla Digian verkkosivuilla 4.3.2016 lähtien osoitteessa www.digia.com/jakautuminen.

Qt Group Oyj

LISÄTIETOJA
Qt Group Oyj:n toimitusjohtaja Juha Varelius, 
puh. 09 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Tilaa

Liitteet & linkit