• news.cision.com/
  • Qt Group/
  • Maailmanlaajuinen puolijohdepula ja ohjelmistokehittäjien vähyys uhkaavat hidastaa IoT-vallankumousta

Maailmanlaajuinen puolijohdepula ja ohjelmistokehittäjien vähyys uhkaavat hidastaa IoT-vallankumousta

Report this content
  • Qt:n teettämän tutkimuksen mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista laitevalmistajista kertoo kohtaavansa merkittäviä haasteita yrittäessään vastata älylaitteiden kasvavaan kysyntään
  • 31 % vastaajista uskoo, että ongelmat viivästyttävät tuotteita yli seitsemällä kuukaudella

Helsinki, 19.5.2021: IoT-teollisuus on kriisin partaalla maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta, kehittäjien vähyydestä ja verkkoon liitettyjen laitteiden kasvavasta kysynnästä johtuen. Forresterin Qt:lle tuottama maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että nämä asiat yhdessä ovat luoneet alalle suuria ongelmia. Yli 80 prosentilla valmistajista on tällä hetkellä haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tuotannossa.

Globaalin pandemian seurauksena digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut ennennäkemättömällä nopeudella, eikä se ole laantumassa. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 82 prosenttia toteaa, että heidän on tuotava markkinoille uusia äly- tai IoT-laitteita sekä -palveluita entistä nopeammin säilyttääkseen tai kasvattaakseen markkina-asemaansa. Lähes kahdeksalle kymmenestä organisaatiosta (79 %) tämä tarkoittaa sitä, että heidän on pyrittävä nopeuttamaan ohjelmistojensa tuotekehitysprosessia.

Tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia on sitä mieltä, että verkkoon liitettyjen laitteiden kysyntä ylittää kehittäjien tarjonnan. Nopeus on yrityksille ensiarvoisen tärkeää, mutta puolijohteiden toimituksissa ja ohjelmistokehitysprosesseissa esiintyy viivästyksiä, jotka vaikuttavat 61 prosentilla organisaatioista niiden kykyyn toimittaa uusia tuotteita. Lähes kolmanneksella organisaatioista (31 %) näiden viivästysten kesto ylittää seitsemän kuukautta.

"Vuoden 2020 tapahtumien seurauksena nähdään nyt valtavaa kysyntää nopeasti markkinoille saataville tuotteille, jotka täyttävät samalla saumattomasti käyttäjäkokemuksen korkeat odotukset. Puolijohdepulan ennustetaan kestävän vuoden 2021 loppupuolelle, joten organisaatioiden kannattaa toimia nyt parantaakseen suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiaan ja siten lieventääkseen näiden haasteiden vaikutuksia," toteaa Qt Companyn tuotehallintajohtaja Marko Kaasila.

Yrityksistä 82 prosenttia kokee, että lisääntynyt älylaitteiden kehittäminen edellyttää tehokkaampaa kehitys- ja toimitusprosessia. Suurin osa vastaajista näkee, että tämän edellytyksenä:

  • Kehittyneet ohjelmistotyökalut ja kehitysalustat ovat ratkaisevan tärkeitä uusien tuotteiden kehityksen nopeuttamisessa – 82 %
  • Monialustaiset ohjelmistokirjastot ovat yhä keskeisemmässä roolissa – 87 %
  • Nopea ohjelmistokehitys ja yhteistyö ovat erittäin tärkeitä, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti – 83 %

Kysyttäessä avaintekijöitä digitaalisten palvelujen tai tuotteiden parantamiseen, kolme vastaajille keskeisintä asiaa olivat uusien tulovirtojen kehittäminen (59 %), kustannusten alentaminen ja tuotantoprosessin tehokkuus (59 %) sekä digitaalisen liiketoiminnan laajentaminen (52 %).

”Erittäin kilpailulla teknologia-alalla yrityksillä on paineita toimittaa tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Nämä tuotteet on suunniteltava myös käyttäjäkokemus mielessä”, Kaasila jatkaa. 

"Vaikka kehittäjien rajalliseen määrään ja puolijohdepulaan ei ole nopeaa ratkaisua, yritysten on nyt syytä tutkia ja parantaa työskentelytapojaan välttääkseen kriisitilanteeseen joutumisen. Monialustaiset ohjelmistokehitystyökalut ovat välttämättömiä haasteiden hillitsemiseksi ja digitaalisten tuotteiden valmistuksesta vastaavien päättäjien on pysyttävä joustavina sekä keskityttävä hyödyntämään niitä resursseja, jotka ovat käsillä ja silloin kun niitä on saatavilla. Esimerkiksi sijoittaminen joustaviin ohjelmistotyökaluihin ja alustoihin voi vähentää puolijohdepulasta aiheutuvia ongelmia."

Tutkimus on luettavissa (englanniksi) täältä

The Qt Company

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 79,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 366 henkeä.

Mediakontakti: 
Babel for Qt
qt@babelpr.com
 

Tilaa

Liitteet & linkit