Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2016

Report this content

Pörssitiedote 4.1.2021, klo. 13:00

Qt Group Oyj:n optio-oikeuksilla 2016 on 12.9.2020 – 10.12.2020 merkitty yhteensä 313.866 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 1 519 111,44 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 24.838.456 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 4.1.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 5.1.2021 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2016 alkoi 19.12.2019 ja päättyy 31.12.2022.

Optio-oikeuksilla 2016 merkittyjen osakkeiden merkintä ja listausaikataulu on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.qt.io.

Optio-ohjelmien 2016 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.qt.io.

Lisätietoja:
Qt Group Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Tilaa

Liitteet & linkit