Qt Group Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Report this content

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 17.2.2022 kello 8:00

Neljäs vuosineljännes: Erittäin vahva kasvu jatkui

Tilikausi 2021

  • Liikevaihto kasvoi 52,5 prosenttia 121 139 tuhanteen euroon (79 455). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 55,0 prosenttia.
  • Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 431 tuhanteen euroon (15 255).
  • Liikevoitto (EBITA) oli 31 534 (17 422) tuhatta euroa eli 26,0 (21,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 28 812 (17 017) tuhatta euroa eli 23,8 (21,4) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,91 euroa (0,53).

Loka-joulukuu 2021

  • Liikevaihto kasvoi 55,2 prosenttia 36 960 tuhanteen euroon (23 819). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 51,2 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 9 022 (6 235) tuhatta euroa eli 24,4 (26,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 8 106 (6 134) tuhatta euroa eli 21,9 (25,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,19).

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 16. helmikuuta 2022.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Qt Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 36 960 tuhatta euroa (23 819 tuhatta euroa), kasvua 55,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 66,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 11,2 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 619 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 51,2 prosenttia.

Tilikauden 2021 liikevaihto kasvoi 52,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 121 139 tuhatta euroa (79 455 tuhatta euroa). Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 68,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 4,0 prosenttia. Osana lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 431 tuhanteen euroon (15 255 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -1 321 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 55,0 prosenttia.

Qt:n liikevoitto (EBITA) neljännellä neljänneksellä oli 9 022 tuhatta euroa (6 235 tuhatta euroa). Qt:n liikevoitto (EBIT) neljännellä neljänneksellä oli 8 106 tuhatta euroa (6 134 tuhatta euroa). Tilikauden liikevoitto (EBITA) oli 31 534 tuhatta euroa (17 422 tuhatta euroa). Liikevoitto (EBIT) tilikaudella oli 28 812 tuhatta euroa (17 017 tuhatta euroa). Tilikauden kustannuksia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvattivat erityisesti henkilöstön lisäyksen aiheuttama palkkasumman ja kannustinpalkkioiden kasvu sekä alihankinnan kustannukset, jotka kohdistuivat muun muassa konsultointiin ja tuotekehitykseen.

Konsernin palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 496 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 366. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta myynti- ja tuotekehitysorganisaatioissa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Vuosi 2021 oli Qt:lle ennätyksellisen menestyksekäs. Onnistuimme toteuttamaan kasvustrategiaamme erinomaisesti koko vuoden ajan vallinneesta maailmanlaajuisesta komponenttipulasta ja koronaviruspandemiasta huolimatta. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 52 prosenttia 121 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 29 miljoonaa euroa. Samalla ylitimme selvästi vuonna 2017 asetetut haastavat tavoitteet 100 miljoonan liikevaihdosta ja yli 15 prosentin liikevoitosta vuonna 2021.

Siirryimme vuoden 2020 jälkipuoliskolla kehittäjälisenssien myynnissä toistuvaislaskutteiseen malliin.  Laskutusmallin muutos eteni vuonna 2021 suunnitellusti ja odotamme että suurin osa asiakkaista siirtyy uuteen malliin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Koronapandemian jatkuminen, maailmanlaajuinen komponenttipula ja logistiikkaongelmat hidastivat sulautettujen näyttöjen liiketoiminnan kasvua erityisesti jakelulisenssien myynnin osalta. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kuitenkin kasvattamaan jakelulisenssien myyntiä 21 miljoonaan euroon vuonna 2021, missä kasvua 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vahva liikevaihdon kasvu näkyi liiketuloksessa, vaikka jatkoimme voimakkaita kasvupanostuksia esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Henkilöstömäärämme kasvoi vuoden 2021 aikana huomattavasti, 366 työntekijästä 496 työntekijään. Paitsi henkilömäärän voimakas kasvu, henkilöstökuluja kasvatti vuoden lopussa myös menestyksen perusteella kuluiksi kirjatut myynti- ja kannustinpalkkiot.   

Keväällä 2021 toteutettu froglogicin yritysosto laajensi Qt:n tuoteportfoliota testausautomaatiotyökaluihin ja on hyvä esimerkki vuoden 2021 alussa perustetun uuden Ventures-liiketoiminta-yksikön työstä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Kasvavat investoinnit tutkimus- ja tuotekehitykseen kohdistuvat asiakaslähtöisiin tuotekehitysprojekteihin sekä uusiin toiminnallisuuksiin ja tuotteisiin.

Vuonna 2021 julkaisimme mm. Qt 6.2 LTS:n (Long term supported) eli ensimmäisen pitkäaikaistuetun version Qt 6:sta sekä merkittävän päivityksen mikro-ohjainten käyttöliittymien suunnittelutyökaluun Qt for MCUs 2.0:n, joka tarjoaa uusia toiminnallisuuksia esimerkiksi erikielisten tekstien käsittelyyn ja käyttöliittymien sujuvaan kääntämiseen.  

Kaiken kaikkiaan Qt on hyvässä asemassa kehittämään tarjoamaansa edelleen, vastaamaan kasvavaan kysyntään ja jatkamaan vahvaa kasvua myös tulevina vuosina. 

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin. Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii aktiivisesti myös epäorgaaniseen kasvuun strategiaansa tukevien yritysostojen kautta.

Koronavirusepidemia aiheuttaa yhä edelleen korostunutta epävarmuutta yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymiin. Epidemian seurauksena monille tuotteille on kertynyt patoutunutta kysyntää, joka purkautuessaan voi lisätä kysyntää Qt:n ratkaisuille. Toisaalta maailmankaupan logistiikkaongelmien sekä maailmanlaajuisen komponenttipulan odotetaan vaikuttavan ainakin osaan yhtiön asiakkaista projektien viivästyksinä ja tuotantomäärien alenemana. Nämä toimintaympäristön haasteet voivat hidastaa erityisesti jakelulisensseistä kertyvän liikevaihdon kehittymistä. On ilmeistä, että epidemiasta toipuminen tulee olemaan eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla epäyhtenäistä ja voi kestää pitkäänkin.   

Näkymät 2022

Arvioimme, että kehityslisenssin myynnin erittäin vahva kasvu jatkuu myös vuonna 2022. Toisaalta pitkään jatkuneen koronavirusepidemian aiheuttamat toimintaympäristön haasteet saattavat ainakin jossain määrin yhä hidastaa jakelulisenssien kasvua. Kokonaisuutena arvioimme yhtiön vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 30–40 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan 20-30 prosenttia. Liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksessä saattaa olla merkittävääkin eroa vuosineljännesten välillä. Erityisesti toisen vuosineljänneksen lukuihin tulee vaikuttamaan edellisvuoden poikkeuksellisen vahvan vertailukauden luvut.

Taloudellinen raportointi

Liikevaihto ja tuloskehitys

Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 36 960 tuhatta euroa (23 819 tuhatta euroa), kasvua 55,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 66,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 11,2 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 619 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 51,2 prosenttia.

Qt:n liikevoitto (EBITA) neljännellä neljänneksellä oli 9 022 tuhatta euroa (6 235 tuhatta euroa). Qt:n liikevoitto (EBIT) neljännellä neljänneksellä oli 8 106 tuhatta euroa (6 134 tuhatta euroa). Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat neljännellä neljänneksellä 28 910 tuhatta euroa (17 781 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 62,6 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 64,9 prosenttia (65,1 %) eli 18 777 tuhatta euroa (11 572 tuhatta euroa).

Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljännellä neljänneksellä 340 tuhatta euroa positiiviset (-442 tuhatta euroa), johtuen ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoittamiseen liittyvien valuuttamääräisten sisäisten saamisten ja velkojen kurssieroista.

Qt:n neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli 8 446 tuhatta euroa (5 691 tuhatta euroa) ja tulos oli 5 905 tuhatta euroa (4 462 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat 2 541 tuhatta euroa (1 229 tuhatta euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa neljännellä neljänneksellä (0,19 euroa).

Tilikauden 2021 liikevaihto kasvoi 52,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 121 139 tuhatta euroa (79 455 tuhatta euroa). Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 68,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 4,0 prosenttia. Osana lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 431 tuhanteen euroon (15 255 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -1 321 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 55,0 prosenttia.

Tilikauden liikevoitto (EBITA) oli 31 534 tuhatta euroa (17 422 tuhatta euroa) ja tilikauden liikevoitto (EBIT) oli 28 812 tuhatta euroa (17 017 tuhatta euroa). Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat tilikaudella 92 751 tuhatta euroa (62 901 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 47,5 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 65,3 prosenttia (67,0 %) eli 60 595 tuhatta euroa (42 140 tuhatta euroa). Tilikauden kustannuksia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvattivat erityisesti henkilöstön lisäyksen aiheuttama palkkasumman ja kannustinpalkkioiden kasvu sekä alihankinnan kustannukset, jotka kohdistuivat muun muassa konsultointiin ja tuotekehitykseen.

Yhtiön nettorahoituskulut olivat tilikaudella 472 tuhatta euroa positiiviset (-657 tuhatta euroa), johtuen ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoittamiseen liittyvien valuuttamääräisten sisäisten saamisten ja velkojen kurssieroista.

Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu järjestettävistä tapahtumista saadut tuotot ja yhtiön Norjassa saamat tutkimus- ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan 316 tuhatta euroa (222 tuhatta euroa). Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja, ja se maksettiin yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

Qt:n tilikauden tulos ennen veroja oli 29 284 tuhatta euroa (16 360 tuhatta euroa) ja tulos oli 22 410 tuhatta euroa (12 826 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat 6 873 tuhatta euroa (3 534 tuhatta).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,91 euroa (0,53 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 16 035 tuhatta euroa (12 745 tuhatta euroa). Qt:n rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 17 374 tuhatta euroa (22 046 tuhatta euroa).

Qt-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 117 216 tuhatta euroa (61 416 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta tilikaudella oli –25 000 tuhatta euroa (-630 tuhatta euroa), mitä pääasiassa selittää toisella neljänneksellä suoritettu yrityshankinta.

Omavaraisuusaste oli 51,1 prosenttia (66,6 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -0,7 prosenttia (-64,9 %). Korollisia velkoja oli 17 028 tuhatta euroa (2 655 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 15 862 tuhatta euroa (1 282 tuhatta euroa).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 57,0 prosenttia (63,6 %) ja oman pääoman tuotto 55,0 prosenttia (54,8 %).

Tutkimus ja tuotekehitys

Tuotekehitysmenot sisältyvät kaikki tilikauden tulokseen, eikä yhtiön taseessa ole aktivoituja tuotekehitysmenoja.

Tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana yhteensä 19 163 tuhatta euroa (13 601 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 15,8 prosenttia (17,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 40,9 prosenttia.

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 133 henkilöä (117 henkilöä).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä oli neljännellä neljänneksellä keskimäärin 486 (361) ja tilikauden lopussa 496 (366). Konsernin henkilöstökulut neljänneksellä olivat 18 777 tuhatta euroa (11 572 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 62,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat tilikauden aikana yhteensä 60 595 tuhatta euroa (42 140 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 43,8 prosenttia.

Tilikauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 71 % prosenttia (73 %).

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 16.3.2021 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2020, käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valitsi yhtiön hallituksen. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen

rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2022 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2022 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Qt Group tiedotti 3. tammikuuta 2022, että yhtiön optio-oikeuksilla 2016 on 14.9. – 9.12.2021 merkitty yhteensä 550 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 2 662,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 25 181 198 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 3.1.2022. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 4.1.2022 alkaen.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin. Koronavirusepidemian mahdollinen laajamittainen leviäminen henkilöstössä ja sen aiheuttamat sairauspoissaolot voivat hidastaa liiketoiminnan kehitystä. Lisäksi koronavirusepidemian pitkittyminen edelleen saattaa hidastaa liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa omaisuuserien arvostukseen. Toistaiseksi epidemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserien arvostukseen. Maailmanlaajuisen komponenttipulan ja logistiikkaongelmien odotetaan aiheuttavan ainakin osalle yhtiön asiakkaista tuotantomäärien laskua ja projektiviivästyksiä, mikä voi hidastaa jakelulisensseistä kertyvän liikevaihdon kasvua.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

Espoossa 17. helmikuuta 2022

Qt Group Oyj

Hallitus

Tiedotustilaisuus

Qt järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden 17.2.2022 klo 15:00-16:00, jossa esiintyvät toimitusjohtaja Juha Varelius ja talousjohtaja Jouni Lintunen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.qt.io/sijoittajat tai puhelinkonferenssin kautta:

Yhdysvallat: +1 323-701-0170

Iso-Britannia: +44 (0)33 033 69600

Suomi: +358 (0)9 7479 0572

Osallistujatunnus: 876297

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit