QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 – 30.9.2016

QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00

Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan. Johdon osavuotisten selvitysten tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

Tammi–syyskuu 2016:

- Liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia vertailukaudesta 23 550 tuhanteen euroon (19 551)*.

- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 389 tuhatta euroa (1 776), vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%)oli 1,7 prosenttia (9,1).

- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 76 tuhannen euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 1 820 tuhannen euron kertaluontoiset kulut.

- Liiketulos oli -1 430 tuhatta euroa (1 700), liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -6,1 prosenttia (8,7).

- Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa 

Heinäkuu–syyskuu 2016:

- Liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia vertailukaudesta 7 466 tuhanteen euroon (6 678)

- Vertailukelpoinen liikevoitto oli -791 tuhatta euroa (656), vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%)oli -10,6 prosenttia (9,8).

- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 40 tuhannen euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista yhteensä 108 tuhannen euron kertaluontoiset kulut. 

- Liiketulos oli -899 tuhatta euroa (616), liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -12,0 prosenttia (9,2).

- Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa

* Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Qt on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) ohjeita vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Ohjeet astuivat voimaan 3.7.2016.
 

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Kulunut vuosi on ollut Qt-konsernille vahvan kasvun aikaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon kasvuvauhti hidastui ennakoidusti kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun johdosta.

Kasvuvauhti edellisvuoteen nähden on ollut erityisen vahvaa huomioiden se, että vuoden 2015 ensimmäisellä yhdeksällä kuukaudella Qt-liiketoiminnalle kirjautui liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, josta kolmannella neljänneksellä noin 0,5 miljoonaa euroa, vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovittuun poikkeukselliseen lisenssikauppaan perustuen. Vuoden 2015 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen tätä liikevaihtoa ei ole enää kertynyt lainkaan.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen johtuen kasvun edellyttämistä panostuksista sekä itsenäisten konsernitoimintojen perustamisesta. Toiminnan operatiivinen tehokkuus ei ole heikentynyt. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi Digian jakaantumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista aiheutuneita kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Konsernin palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja yhtiö arvioi liiketoiminnan pitkän tähtäimen näkymät lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2016.

Näkymät 2016

Yhtiö arvioi liiketoimintansa jatkavan kasvuaan, mutta kasvun olevan loppuvuonna 2016 alkuvuotta maltillisempaa. Koko vuoden 2016 osalta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan yli 15 prosenttia viime vuoden luvuista.

Digian jakaantumisesta seuranneeseen Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä kuluja, jotka rasittavat konsernin kannattavuutta etenkin edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiön strateginen linjaus on toistaiseksi pyrkiä maksimoimaan markkinaympäristön tarjoama kasvupotentiaali ja investoida liiketoiminnasta kertyvät varat kasvun tukemiseen, mikä tulee vaikuttamaan heikentävästi toiminnan kannattavuuteen. Sanotuista syistä johtuen yhtiö arvioi raportoitavan liiketuloksen jäävän vuonna 2016 tappiolliseksi.

Taloudellinen raportointi

Qt Group Oyj julkaiseen vuoden 2016 tilinpäätöksen torstaina 16.2.2017.

Helsingissä 24. lokakuuta 2016

Qt Group Oyj

Hallitus

VIESTINTÄ

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä.

Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 24.10.2016 klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 400 855 849

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit