QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.–30.9.2017

Kolmas vuosineljännes: Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia

Heinä–syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 8 718 tuhanteen euroon (7 467)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 19,8 prosenttia.
  • Liiketulos oli -1 302 tuhatta euroa (-899)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -14,9 prosenttia (-12,0 %).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,04)

Tammi–syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 11,0 prosenttia 26 152 tuhanteen euroon (23 550). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia.
  • Liiketulos oli -2 505 tuhatta euroa (-1 430)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -9,6 prosenttia (-6,1 %)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,08)

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin liikevaihdon kasvu kiihtyi ennakoidusti kolmannella vuosineljänneksellä. Neljänneksen liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat yhteensä 17,9 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 15,0 prosenttia. Konsultointiliiketoiminta palasi kasvu-uralle kolmannella vuosineljänneksellä vaisumman alkuvuoden jälkeen.

Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen merkittävä heikentyminen suhteessa euroon rasittaa konsernin liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -0,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 19,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Katsauskauden liikevaihto oli 26,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 11,0 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 7,2 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 18,0 prosenttia.

Katsauskauden liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 268 henkilöä, kun vuoden 2016 lopussa henkilöstön määrä oli 220. Henkilöstöä on lisätty erityisesti myyntiin osana suunniteltua myyntiverkoston kasvattamista. Lisäksi olemme panostaneet tuotehallintaan ja -kehitykseen ja vahvistaneet erityisesti autoteollisuudelle, lääketeollisuudelle ja teollisuusautomaatioasiakkaille suunnattua tuotetarjoamaa.

Autoteollisuus tarjoaa korkean kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Autoteollisuus on ottanut Qt:n yhdeksi perusteknologioistaan digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen tekemiseen. Yhtiöllä on liike- ja kehitystoimintaa useiden maailman johtavien autovalmistajien kanssa.

Vahvana jatkuva kysyntä mahdollistaa voimakkaan kasvun jatkumisen vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikka Yhdysvaltain dollarin heikentyminen osaltaan hidastaa kasvuvauhtia. Arvioimme koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti Qt Group Oyj:n hallitus päätti 27.9.2017 avainhenkilöiden optio-ohjelman voimassaolon jatkamisesta siten, että optio-ohjelman mukaisesta enintään 2 000 000 optio-oikeudesta vielä jakamatta olevan optio-oikeudet eli enintään 480 000 optio-oikeutta annetaan avainhenkilöille optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman ehdot pysyvät muilta osin muuttumattomana. Optio-ohjelman perusteella annetaan näin ollen yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus on kokouksessaan 27.9.2017 päättänyt, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, jakaa yhteensä 52 348 optio-oikeutta avainhenkilöille, jotka jo aiemmin ovat saaneet optio-oikeuksia optio-ohjelman perusteella. Sanotut lisäoptio-oikeudet jaetaan hallituksen 14.3.2017 päättämän osakeannin seurauksena. Sanotut antikorjauksena annettavat optio-oikeudet jaettiin avainhenkilöille vastikkeetta ilman erillistä merkintälistaa välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2017.

Näkymät 2017

Vahvana jatkuva kysyntä mahdollistaa voimakkaan kasvun jatkumisen edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikka Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen merkittävä heikentyminen osaltaan hidastaa kasvuvauhtia. Yhtiö arvioi koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

Helsingissä 20. lokakuuta 2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä.

Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 23.10.2017 klo 08.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Avainsanat: