Qt Group Oyj:n avainhenkilöiden uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Report this content

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 17.2.2022 klo 8.10

Qt Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön kasvustrategian mukaiset avainhenkilöiden tavoitteet ja omistajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Palkkiojärjestelmässä on yksi, vuodet 2022–2024 kattava ansaintajakso. Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Qt Group Oyj:n liikevaihdon määrään vuonna 2024. Palkkio alkaa kertyä vuoden 2024 liikevaihdon ylittäessä 240 miljoonaa euroa ja kasvaa lineaarisesti 130 000 osakkeen arvoa vastaavaan enimmäistasoon, joka saavutetaan 360 miljoonan liikevaihdolla. Sanotusta 130 000 osakkeen arvoa vastaavasta enimmäispalkkiosta toimitusjohtajan osuus on 10 000 ja muiden avainhenkilöiden yhteensä enintään 120 000 osakkeen arvoa vastaava määrä.

Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksetaan suunnilleen määrä, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset maksut ja loppuosa palkkiosta maksetaan saajalle osakkeina. Palkkiona maksettuihin osakkeisiin ei liity mitään luovutus- tms. rajoituksia.

Yhtiön hallitus on päättänyt ulkoistaa kannustinjärjestelmän hallinnoinnin, suojauksen ja toteutuksen Evli Awards Management Oy:lle.

Lisätietoa palkkiojärjestelmän ehdoista on saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteessa https://investors.qt.io/fi/governance/compensations/

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Tilaa

Liitteet & linkit