Qt Group Oyj:n liikevaihdon kasvu vuonna 2017 jää hieman aiemmin ennustetusta

Qt Group Oyj Pörssitiedote 11.1.2018 Klo 18.40

Qt-konsernin liikevaihdon kasvua rasitti vuoden 2017 lopussa euron vahvistuminen dollariin nähden sekä usean neuvottelujen loppuvaiheessa olevan keskisuuren kaupan siirtyminen vuodelle 2018. Sanotuista syistä johtuen yhtiön liikevaihdon kasvu vuonna 2017 jää hieman yhtiön aiempaa, 23.10.2017 julkistettua kasvuennustetta heikommaksi. Aiemman ennusteen mukaan yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017 noin 15 prosenttia edellisvuodesta.

Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen perusteella yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 36,2 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 11,8 prosenttia. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 14,0 prosenttia. Yhtiön liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä hyvä 20,3 prosenttia ja koko vuonna 13,3 prosenttia.

Aiempaa kasvuennustetta hieman heikommalla kasvulla tai sen syillä ei yhtiön näkemyksen mukaan ole vaikutusta yhtiön tulevaisuuden näkymiin jatkossa. Jatkossakin liikevaihdon kehittymisessä saattaa olla merkittäviäkin eroja vuosineljännesten välillä ja vertailukauteen nähden sen mukaan, miten yksittäiset merkittävät kaupat ajoittuvat.

Yhtiö arvioi edelleen liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi ja pitää pitkän aikavälin strategiansa ja tavoitteensa ennallaan. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat edelleen 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto sekä yli 15 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%).

Vuonna 2018 yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvun kiihtyvän ja liikevaihdon kasvavan yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee aiemmin ennakoidun mukaisesti jäämään selvästi tappiolliseksi myös vielä vuonna 2018. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 perjantaina 16.2.2018 klo 8:00.

Helsingissä 11. tammikuuta 2018
Qt Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 32.4 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. http://qt.io

Tilaa