Qt Group Oyj:n päivittää vuoteen 2025 ulottuvan strategiakauden tavoitteitaan

Report this content

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 17.2.2022 klo 8.05

Qt:n ylitettyä selvästi edelliselle, vuonna 2021 päättyneelle, strategiakaudelle asettamansa tavoitteet, Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 16.2.2022 päättänyt nostaa yhtiön taloudellisia tavoitteita vuoteen 2025 ulottuvalle strategiakaudelle.  

Päätöksellään hallitus on asettanut yhtiön uusiksi vuoteen 2025 saakka ulottuvan strategiakauden taloudellisiksi tavoitteiksi että

  • liikevaihto kasvaa vuosittain 30-40 prosenttia, ja
  • liikevoittomarginaali (EBIT-%) on vuosittain 20-30 prosenttia.

Uudet taloudelliset tavoitteet ylittävät selvästi aiemmin, maaliskuussa 2020 samalle strategiakaudelle asetetut tavoitteet.

Qt on nyt erittäin hyvässä asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Yhtiöllä on vahva usko siihen, että yhtiö pystyy jatkossa entisestäänkin kehittämään tuoteportfoliotaan ja laajentamaan sitä myös nykyisen Qt-ekosysteemin ulkopuolelle kattamaan yhä suuremman osan ohjelmistokehitykseen perustuvasta tuotekehitysmarkkinasta, ja täten kasvattamaan liikevaihtoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Yhtiön tarkoituksena on pidättyä osingonjaosta toistaiseksi.

Qt Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Tilaa

Liitteet & linkit