QT GROUP OYJ:N SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

Qt Group Oyj:n pörssitiedote 4.5.2016 klo 14:15

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä osakasluettelossa 3.5.2016 olleet Qt Group Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa:

Osakkeenomistaja         Osakkeiden lukumäärä  % osakkeista ja äänistä 
1. Ingman Development Oy Ab 4300000 20,65 %
2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen         3043270 14,62 %
3. Jyrki Hallikainen     1535463 7,38 %
4. Karvinen Kari Juhani 1000000 4,80 %
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 970000 4,66 %
6. Savolainen Matti 890659 4,28 %
7. Sijoitusrahasto Aktia Capital 600000 2,88 %
8. Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 295949 1,42 %
9. Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 276443 1,33 %
10. Varelius Juha Pekka 224924 1,08 %
Yhteensä 20818273 100,00 % 

Perjantai 29.4.2016 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin oikeus jakautumisvastikkeeseen sisältyi Digia Oyj:n osakkeeseen ja sen hintaan. Maanantaista 2.5.2016 alkaen Qt Groupin osakkeella on käyty kauppaa omana osakelajinaan. Normaalissa pörssikaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kaksi pankkipäivää ja tällä selvityssyklillä 29.4.2016 Digian osakkeella tehdyt kaupat näkyvät Qt Groupin osakasluettelossa 3.5.2016.

Lisätietoja antaa:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj, puh. 040 746 1667

Qt Group Oyj

Juha Varelius
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. https://www.qt.io/

Tilaa