Qt:n avainhenkilöille uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Report this content

Qt Group Oyj Pörssitiedote 15.2.2019 klo 8.15

Qt Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Palkkiojärjestelmässä on yksi, vuodet 2019-2021 kattava ansaintajakso. Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Qt Group Oyj:n liikevaihdon määrään vuonna 2021. Palkkio alkaa kertyä vuoden 2021 liikevaihdon ylittäessä 80 miljoonaa euroa ja kasvaa lineaarisesti 530 000 osakkeen arvoa vastaavaan enimmäistasoon, joka saavutetaan 120 miljoonan liikevaihdolla. Sanotusta 530 000 osakkeen arvoa vastaavasta enimmäispalkkiosta toimitusjohtajan osuus on 100 000 ja muiden avainhenkilöiden yhteensä 430 000 osakkeen arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksetaan suunnilleen määrä, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset maksut ja loppuosa palkkiosta maksetaan saajalle osakkeina. Palkkiona maksettuihin osakkeisiin ei liity mitään luovutus- tms. rajoituksia.

Yhtiön hallitus on päättänyt ulkoistaa kannustinjärjestelmän hallinnoinnin, suojauksen ja toteutuksen Evli AwardsManagement Oy:lle. Ulkoistusjärjestelyssä yhtiö rahoittaa palkkioiden maksua varten tarvittavien osakkeiden hankinnan osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momentin sallimalla tavalla ja Evli AwardsManagement Oy suorittaa osakeostot markkinoilta itsenäisesti.

Lisätietoa palkkiojärjestelmän ehdoista on saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteessa https://investors.qt.io/governance/compensations/.

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Varelius, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa asiakkaillensa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli EUR 45,6 miljoonaa ja se työllistää noin 300 henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit