Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Report this content

Qt Group Oyj pörssitiedote 15.2.2019 kello 8:00

Neljäs vuosineljännes:
Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia - koko vuoden kasvu oli 25,7 prosenttia

Tilikausi 2018

• Liikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia 45 590 tuhanteen euroon (36 259)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -643 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 28,0 prosenttia.
• Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 27,6 prosenttia 11 990 tuhanteen euroon (9 396).
• Liiketulos oli -2 322 tuhatta euroa (-3 206).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -5,1 prosenttia (-8,8 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,14).

Loka–joulukuu 2018

• Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 11 138 tuhanteen euroon (10 108)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 274 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 7,3 prosenttia.
• Liiketulos oli -1 651 tuhatta euroa (-701).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -14,8 prosenttia (-6,9 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,03).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 14. helmikuuta 2019.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Qt Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 11 138 tuhatta euroa (10 108 tuhatta euroa), jossa kasvua oli 10,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 4,8 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 20,8 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 274 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 7,3 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 45 590 tuhatta euroa (36 259). Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 33,0 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 13,0 prosenttia. Osana lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 27,6 prosenttia 11 990 tuhanteen euroon (9 396). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -643 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 28,0 prosenttia.

Liikevaihdon vahva kasvu ajoittui epätasaisesti tilikauden aikana. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvu oli 36,0 prosenttia, kun toiselle vuosineljännekselle ajoittui useita merkittäviä lisenssikauppoja. Toisaalta tämä isojen kauppojen ajoittuminen rasitti liikevaihdon kehitystä toisella vuosipuoliskolla, jonka kasvu oli 16,3 prosenttia. Erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle ajoittui vain muutamia merkittäviä lisenssikauppoja. Aiempien tilikausien tapaan ennakoimme myös jatkossa yksittäisten vuosineljännesten liikevaihdon ja kasvun heilahtelevan merkittävästikin suurien kauppojen ajoituksen vuoksi.

Qt:n liiketulos katsauskaudella loka-joulukuussa 2018 oli -1 651 tuhatta euroa (-701 tuhatta euroa). Tilikauden liiketulos oli -2 322 tuhatta euroa (-3 206 tuhatta euroa).

Tilikauden liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on jatkettu kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen. Kasvustrategiamme nojaa vahvasti sulautettujen järjestelmien markkinoihin, joissa myyntisyklit ovat pitkiä ja vaativat paikallista läsnäoloa. Olemme pitkäjänteisesti investoineet suurimpiin markkina-alueisiin, joita ovat Yhdysvallat, Saksa, Japani, Etelä-Korea ja Kiina sekä uusimpina kohdemarkkinoina Ranska, Iso-Britannia, Italia ja Intia.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Tilikausi 2018 oli Qt-konsernille erittäin menestyksekäs ja osaltaan entisestään vahvistaa uskoamme ja pyrkimystämme saavuttaa strategiset tavoitteemme, eli 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 15 prosentin liikevoitto vuonna 2021.

Qt hyötyy voimakkaasti maailmanlaajuisesta trendistä, jossa internetiin yhdistetyt laitteet ja kosketusnäytöt yleistyvät sekä kuluttaja- että ammattikäytössä. Tarjoamme eri teollisuuden aloille teknologian ja työkalut, joilla voidaan rakentaa käyttöliittymiä ja ratkaisuja eri alustoille. Qt:lla voi luoda sekä kevyitä low-end- että edistyksellisiä high-end-tuotteita, joiden arvo muodostuu entistä enemmän käyttöliittymän muodostamasta asiakaskokemuksesta. Aiempaan tapaan tuemme myös jatkossa työpöytäsovellusten tekemistä sekä etenkin graafisten käyttöliittymien luomista kaikenlaisissa ympäristöissä.

Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuus ja autoteollisuus. Teemme yhteistyötä maailman johtavien eri alojen brändien kuten esimerkiksi Omronin, Boschin ja LG:n kanssa. Asiakasodotusten kasvaminen asettaa useille eri teollisuuden aloille uusia vaatimuksia. Myös näyttöjen määrä lisääntyy, vaikka niitä suunnittelevien ohjelmoijien määrä ei lisäänny. Qt:n perusominaisuus, alustariippumattomuus, merkitsee asiakkaillemme sitä, että koodia ei tarvitse kirjoittaa moneen kertaan eri alustoille. Tämä tuottaa kustannussäästöjä ja nopeuttaa tuotteiden markkinoilletuontiaikaa. Nämä ovat vahvuuksiamme, joille perustamme toimintamme myös jatkossa.

Julkaisimme kuluneena vuonna useita uusia tuotteita kuten esimerkiksi autoteollisuuden tarpeisiin suunnatun Qt Automotive Suite 2.0 -ratkaisun, jolla luodaan uudenlaisia digitaalisia kokemuksia autoilijoille. Tuote mahdollistaa yhtenäisen käyttökokemuksen luomisen auton kaikille näytöille. Syvensimme yhteistyötä merkittävien asiakkuuksien kanssa. Asiakkainamme on jo useita merkittäviä autovalmistajia ja heidän tärkeimpiä toimittajiaan. Vuoden 2018 aikana moni merkittävä brändi kuten esimerkiksi Peugeot ja Daimler on julkaissut Qt-pohjaisia ratkaisuja. Autoteollisuuden kehityssyklit ovat useiden vuosien mittaisia ja näistä odotetaan tuloutuvan merkittävämpää laitemyyntiin perustuvaa liikevaihtoa vasta vuonna 2020.

Tuotekehityksessämme olemme panostaneet asiakkaidemme suunnitteluprosessin sujuvoittamiseen. Toimme markkinoille Qt Design Studio -työkalun, joka nopeuttaa huomattavasti käyttöliittymien suunnittelua edesauttamalla käyttöliittymiä kehittävien graafisten suunnittelijoiden ja ohjelmistosuunnittelijoiden välistä yhteistyötä. Julkaisimme myös Qt 3D Studio 2.0 -työkalun, jonka avulla on helppoa tuoda sovelluksiin 3D-grafiikkaa.

Julkaisimme keväällä Qt Safe Renderer 1.0 -työkalun, joka merkittävästi tehostaa autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden, teollisuusautomaation ja muiden turvakriittisten alojen ohjelmistokehitystä, koska se tarjoaa asiakkaillemme luotettavien järjestelmien kehittämiseen tarvittavan teknologian.

Julkaisimme myös Qt for Python -tuotteen, jonka avulla ohjelmistokehittäjät voivat visualisoida Python-kehitysprojektinsa helposti ja nopeasti. Tämä laajentaa Qt-ekosysteemiämme merkittävästi, sillä Python on maailman neljänneksi käytetyin ohjelmointikieli. Julkaisimme Qt:sta myös entistä suorituskykyisemmät versiot 5.11 ja 5.12.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Näkymät 2019

Vuoden 2019 liikevaihdon arvioimme kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen arvioimme liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Taloudellinen raportointi

Liikevaihto

Qt:n liikevaihto vuonna 2018 oli 45 590 tuhatta euroa (36 259 tuhatta euroa), kasvua 25,7 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 33,0 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 13,0 prosenttia. Osana lisenssimyyntiä ja konsultointia jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 27,6 prosenttia 11 990 tuhanteen euroon (9 396). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli -643 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 28,0 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 11 138 tuhatta euroa (10 108 tuhatta euroa), kasvua 10,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 4,8 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 20,8 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 274 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 7,3 prosenttia.
Tuloskehitys

Qt:n liiketulos katsauskaudella loka-joulukuussa 2018 oli -1 651 tuhatta euroa (-701 tuhatta euroa). Tilikauden liiketulos oli -2 322 tuhatta euroa (-3 206 tuhatta euroa).

Tilikauden muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu järjestettävistä tapahtumista saadut tuotot sekä yhtiön Norjassa saamat tutkimus- ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan noin 436 tuhatta euroa (389 tuhatta euroa). Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja ja se maksettiin yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2018.

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat neljännellä neljänneksellä 13 380 tuhatta euroa (11 387 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,5 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 61,7 prosenttia (63,4 %) eli 8 262 tuhatta euroa (7 214 tuhatta euroa).

Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljännellä neljänneksellä 54 tuhatta euroa positiiviset (-134 tuhatta euroa), johtuen ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoittamiseen liittyvien valuuttamääräisten sisäisten saamisten ja velkojen muuntoeroista.

Qt:n neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli -1 597 tuhatta euroa (-835 tuhatta euroa) ja tulos oli -1 451 tuhatta euroa (-731 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat 146 tuhatta euroa positiiviset (104 tuhatta euroa) johtuen tappioita vastaan kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa neljännellä neljänneksellä (-0,03 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -1 588 tuhatta euroa (-2 939 tuhatta euroa) johtuen kasvupanostuksesta ja sitä seuranneesta tappiollisesta liiketuloksesta.

Qt:n rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 9 702 tuhatta euroa (11 693 tuhatta euroa).

Qt-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 38 760 tuhatta euroa (37 485 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta tilikaudella oli -495 tuhatta euroa (-384 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 71,2 prosenttia (73,4 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -49,5 prosenttia
(-54,2 %). Korollisia velkoja oli 630 tuhatta euroa (686 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 391 tuhatta euroa (287 tuhatta euroa).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli -11,6 prosenttia (-18,1 %) ja oman pääoman tuotto -12,4 prosenttia (-22,6 %).

Tutkimus ja tuotekehitys

Tuotekehitysmenot sisältyvät kaikki tilikauden tulokseen, eikä yhtiön taseessa ole aktivoituja tuotekehitysmenoja.

Tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana yhteensä 10 863 tuhatta euroa (9 055 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 23,8 prosenttia (25,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 20,0 prosenttia.

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 118 henkilöä (103 henkilöä).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä oli neljännellä neljänneksellä keskimäärin 303 (275) ja tilikauden lopussa 306 (276). Konsernin henkilöstökulut neljänneksellä olivat 8 262 tuhatta euroa (7 214 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 14,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat tilikauden aikana yhteensä 32 896 tuhatta euroa (26 975 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 22,0 prosenttia.

Tilikauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 72 prosenttia (68 %).

Qt Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius 1.5.2016 alkaen.

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 13.3.2018 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Leena Saarinen ja Tommi Uhari sekä uusina jäseninä valitaan Jaakko Koppinen ja Mikko Marsio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2019 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2019 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

Helsingissä 15. helmikuuta 2019

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 15.2.2019 klo 10.00 alkaen hotelli Havenissa Haven 3 -kokoustilassa, osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki. Tervetuloa.

Tilinpäätöstiedote ja sen esitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 15.2.2019
klo 10.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit