RAISIO CHEMICALS TEHOSTAA TOIMINTAANSA

Raisio Yhtymä Oyj        Pörssitiedote 11.4.2003 klo 9.00


RAISIO CHEMICALS TEHOSTAA TOIMINTAANSA

Raisio Yhtymän kemian toimialaryhmä jatkaa toimintansa
tehostamista ja on käynnistänyt ohjelman, jolla tavoitellaan 15
miljoonaan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Säästötoimenpiteet
kohdistuvat erityisesti kiinteisiin kustannuksiin ja hankintoihin
maailmanlaajuisesti. Täysimääräisinä kustannussäästöjen arvioidaan
toteutuvan ensi vuoden alusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa
pääoman käytön tehokkuutta ja pienentää käyttöpääomaa 15
miljoonalla eurolla.

Raisio Chemicals Oy on tänään jättänyt Suomen toimihenkilöitä
koskevan yt-neuvottelukutsun. Neuvottelut käynnistyvät 22.4.2003
ja niiden myötä arvioidaan vähenevän noin 40 työpaikkaa. Raisio
Chemicalsin kaikkien toimintojen yhteenlasketun vähennystarpeen
arvioidaan olevan noin 100 henkilöä maailmanlaajuisesti.
Kokonaishenkilöstömäärä on tällä hetkellä vajaa 1 200.

Käynnistettyjen toimenpiteiden myötä Raisio Chemicals pyrkii
sopeuttamaan toimintansa nykyiseen kysyntätilanteeseen, karsimaan
päällekkäisyyksiä ja tehostamaan toimintaa sekä parantamaan
selkeästi kannattavuuttaan.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 050 590 9398

Lisätietoja:
Jari Lehmusvaara, varatoimitusjohtaja, Raisio Chemicals
puh. 050 556 6519

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa