RAISIO HALUAA KORVATA TUONTISOIJAA KOTIMAISELLA RYPSILLÄ

Tuoreessa raportissaan WWF Suomi vaatii rehu- ja lihatuottajia siirtymään ostoissaan vastuullisesti tuotettuun ja sertifioituun soijaan. Raisio haluaa ottaa askeleen pidemmälle ja kannustaa kotimaisen rypsinviljelyn merkittävään lisäämiseen rehujen valkuaistarpeen täyttämiseksi rypsirouheella.

Raisio käyttää sikojen ja siipikarjan rehussa soijarouhetta, josta suurin osa on brasilialaista alkuperää. Sekä Raisio että yhtiön käyttämät soijantuottajat kuuluvat WWF:n ja muiden sidosryhmien perustamaan RTRS:ään (Roundtable on Responsible Soy Association). Kotimaiselle rypsille kysyntää Kotieläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta rehuvalkuaisen saanti on keskeistä. Rypsi- ja soijarouheet ovat Suomen kotieläinrehujen tärkeitä valkuaislähteitä. Tuontisoijan määrää voitaisiin vähentää ja vastaavasti kotimaisen rypsin käyttöä lisätä merkittävästi, mikäli sitä olisi riittävästi saatavilla. ”Kotimaiseen rypsiin perustuva valkuaisomavaraisuus on maassamme vain runsaat 10 prosenttia. Nykytilanne on riski koko elintarvikehuollolle, kertoo Raision viljakauppayksikön johtaja Pasi Lähdetie.” Rypsin nykyinen viljelypinta-ala on Suomessa kaikkiaan 80 000 hehtaaria. Se voidaan nostaa kestävästi 200 000 hehtaariin. Raisio kannustaa viljelijöitä rypsin osuuden kasvattamiseen. Kiinnostus rypsinviljelyyn osoittaa kasvun merkkejä, mutta ei vielä riittävästi. Rehuseoksilla yhteys ympäristövaikutuksiin Rehuseoksiin käytetyillä raaka-aineilla on suora yhteys sekä kotieläinten hyvinvointiin että tuotannon ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi soijan hiilijalanjälkeen vaikuttaa paljon kasvupaikan maankäytön historia. Raisio on Suomessa ottanut käyttöön sopimusviljelijöilleen suunnatun ympäristöindeksin, jonka avulla viljelijä saa tietoa energiatehokkuudestaan. Täsmärehuilla voidaan puolestaan vähentää tuntuvasti kotieläinten aiheuttamia päästöjä. Raisio Oyj Heidi Hirvonen, viestintäpäällikkö, p 050 567 3060 Lisätietoja Pasi Lähdetie, johtaja, viljakauppayksikkö, p. 050 360 9075 Leif Liedes, johtaja, Rehuraisio Oy, p. 050 608 26

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.