Raisio Oyj: Ehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 14.12.2022

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 20.4.2023. Raisio Oyj:n hallintoneuvosto tekee nimitystyöryhmänsä esitykseen perustuen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavat ehdotukset, jotka tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5150 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen, ja uudeksi jäseneksi Lauri Sipponen; kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. 

Ehdotetut henkilöt ovat listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

RAISIO OYJ

Sari Koivulehto-Mäkitalo, johtaja  laki ja vastuullisuus, puh. 040 5949512

Lisätietoja:
hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki, puh. 040 582 8261

 

RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Luomme yhä parempia kasvipohjaisia ja sydänterveellisiä tuotteita, jotta terveellinen ja maapallon kantokyvyn mukainen syöminen on ilon asia. Vahvat brändimme, kuten Benecol®, Beanit®, Härkis® ja Elovena®, tekevät tavoitteistamme totta. Vastuullisuustyöllämme teemme vaikeat valinnat asiakkaidemme puolesta, jolloin Raision tuotteet voi valita huoletta. Terveellisen ruoan tekijöitämme on noin 380 seitsemässä maassa ja viemme tuotteitamme yli 40 markkinaan ympäri maailman. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos noin 21 miljoonaa euroa. www.raisio.com

  

Tilaa