Raisio Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Report this content

Raisio Oyj       Pörssitiedote 11.4.2018

ILMOITUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSESTA

Raisio Oyj:n hallitus on 15.3.2018 hyväksynyt osakepalkkiojärjestelmästä 2015 - 2017 suoritettavat palkkiot sekä järjestelmästä osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille päättänyt toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin yhtiökokouksen 23.3.2017 hallitukselle myöntämän valtuuden nojalla.

Raisio Oyj on luovuttanut (muu luovutus) 11.4.2018 vastikkeetta yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita (RAIVV) yhteensä 10.266 kappaletta osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.

Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 212.696 kanta-osaketta (RAIKV) ja 7.607.061 vaihto-osaketta (RAIVV).

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060Raisio Oyj

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Benecol on kolesterolin alentamisen edelläkävijä ja kansainvälinen menestystarina. Tunnettuja paikallisia brändejämme ovat Elovena, Nalle, Sunnuntai, Maituri-naudanrehu ja Baltic Blend -kalanrehut. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 306,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 37,8 miljoonaa euroa. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com


Jakelu
Nasdaq
www.raisio.com

Tilaa