• news.cision.com/
  • Raisio Oyj/
  • Raisio Oyj: Osakepalkkiojärjestelmän 2017 - 2019 palkkioiden suorittaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Raisio Oyj: Osakepalkkiojärjestelmän 2017 - 2019 palkkioiden suorittaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 19.3.2020

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2017 - 2019 PALKKIOIDEN SUORITTAMINEN SUUNNATULLA MAKSUTTOMALLA OSAKEANNILLA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA

Raisio Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä ansaintajaksolle, joka alkoi 1.1.2017 ja päättyi 31.12.2019.

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2017 - 2019 perustui yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR), minkä lisäksi palkkion maksaminen edellytti kumulatiivisen konsernin tulostavoitteen (EBT) saavuttamista ansaintajaksolla. Palkkiot suoritetaan osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Raisio Oyj:n hallitus on 19.3.2020 hyväksynyt osakepalkkiojärjestelmästä suoritettavat palkkiot sekä osakepalkkiojärjestelmästä osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille päättänyt toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle myöntämän valtuuden nojalla.

Osakeannissa luovutetaan vastikkeetta 79.313 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakemerkintään.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön suoran osakeomistuksen kautta. Suora osakeomistus on omiaan edelleen sitouttamaan avainhenkilöitä yhtiöön sekä vahvistamaan yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden ja intressien samansuuntaisuutta.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille. Osakkeet on suunniteltu siirrettävän saajien arvo-osuustileille 7.4.2020.

Raisio Oyj:n hallitus suosittaa, että osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa.

Osakeannissa luovutettavat 79.313 vaihto-osaketta vastaavat 0,05 % Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikista äänistä.


RAISIO OYJ

Mika Saarinen
johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä
Soittopyynnöt Ilkka Mäkelälle välittää Teija Silomäki, puh. 044 782 1272


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2019 konsernin  liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Tilaa