Raisio Oyj, osavuosikatsaus heinä-syyskuu: Raision vertailukelpoinen liiketulos 14,0 M€

Raisio Oyj     Osavuosikatsaus 9.11.2016 klo 8.30

RAISION VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 14,0 M€

Heinä-syyskuu 2016

  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 14,0 (16,0) miljoonaa euroa, mikä on 13,6 (11,9) % liikevaihdosta.
  • Brändit-yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 11,1 (15,8) miljoonaa euroa, mikä on 16,2 (16,5) % liikevaihdosta.
  • Raisioagron liiketulos oli 2,3 (1,3) miljoonaa euroa, mikä on 6,1 (3,3) % liikevaihdosta.
  • Konsernin liikevaihto oli 102,8 (134,5) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 16,3 (17,5) miljoonaa euroa.
  • Raisio täsmentää vuoden 2016 näkymäänsä ja ennakoi liiketuloksensa ylittävän vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2015 tason, mutta punnan kurssikehityksen epävarmuudesta johtuen vertailukelpoisen raportoidun liiketuloksen jäävän noin 50 miljoonaan euroon.

Tammisyyskuu 2016

  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 38,7 (39,7) miljoonaa euroa, mikä on 11,3 (10,0) % liikevaihdosta.
  • Brändit-yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 36,7 (41,4) miljoonaa euroa, mikä on 14,9 (14,4) % liikevaihdosta.
  • Raisioagron liiketulos oli 3,7 (2,8) miljoonaa euroa, mikä on 3,6 (2,4) % liikevaihdosta.
  • Konsernin liikevaihto oli 340,9 (398,5) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Matti Rihko: Raisio jatkaa keskittymistä kannattavimpiin liiketoimintoihin

”Konsernin 14 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos oli Raision kaikkien aikojen kolmanneksi paras kvartaalitulos. Erittäin merkitykselliseksi hyvän suorituksen tekee se, että kolmannella kvartaalilla pelkästään punnan heikkenemisellä oli yli miljoonan euron negatiivinen vaikutus Raision liiketulokseen. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio on kumulatiivisesti viime vuotta edellä. 

Benecol-tuotteiden myyntivolyymi Isossa-Britanniassa jatkoi kasvuaan, mikä on Raision suurimmalla Benecol-tuotteiden markkinalla vahva suoritus erityisesti muistaen, että Benecol otti markkinaosuuksia kilpailijoilta. Terveellisen ja ekologisen välipalan kysyntä on vahvassa kasvussa. Elovena-tuotteiden myynti Suomessa kasvoi yli 10 prosentilla. Elovenan menestys on osoitus Raision kyvystä ennakoida tulevaisuuden trendejä ja tuoda markkinoille kuluttajien tarpeiden mukaisia tuotteita. Raision omien makeisbrändien valikoima ja myynti ovat vuosien myötä kasvaneet uusilla tuotteilla ja pakkausvaihtoehdoilla onnistuneesti, vaikka kasvuputki tällä kvartaalilla tasaantuikin.

Raisioagro paransi liiketulostaan yli 70 prosentilla 2,3 miljoonaan euroon kyeten samalla edelleen pienentämään nettokäyttöpääomaansa. Kannattavuutta paransi erityisesti oman liiketoiminnan tehostaminen, mutta myös kestävää kehitystä tukevat innovaatiot, kuten Benemilk ja Benella. Benemilk on maitokriisissäkin kyennyt pitämään noin 7 prosentin markkinaosuuden. Benella-kalan myynti kasvaa vahvasti ja luo uudenlaista yhteistyökonseptia läpi koko ketjun kasvattajalta kaupan tiskille saakka.”

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

    7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/ 2015  
2015
Tulos            
Liikevaihto M€ 102,8 134,5 340,9 398,5 521,2
Liikevaihdon muutos % -23,5 5,9 -14,4 6,0 5,5
Liiketulos M€ 13,9 16,0 17,4 36,7 42,4
  Liiketulos-% % 13,6 11,9 5,1 9,2 8,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€  0,1 0,0 21,2 2,9 9,2
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 14,0 16,0 38,7 39,7 51,7
  Vertailukelpoinen liiketulos-% % 13,6 11,9 11,3 10,0 9,9
  - Poistot M€ -2,6 -3,5 -8,7 -10,7 -14,1
  - Arvonalennukset M€ 0,5 0,0 -16,5 -3,3 -7,0
Poistot ja arvonalentumiset yht. M€ -2,1 -3,5 -25,1 -14,0 -21,1
Vertailukelpoisiin poistoihin ja arvonalennuksiin vaikuttavat erät M€ -0,5 0,0 16,5 1,0 4,7
Vertailukelpoiset poistot ja arvonalennukset M€
 
-2,6 -3,5 -8,7 -13,0 -16,5
Käyttökate (EBITDA) M€ 16,0 19,5 42,6 50,7 63,6
Vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vaikuttavat erät M€ 0,6 0,0 4,8 2,0 4,6
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) M€ 16,6 19,5 47,3 52,7 68,1
Rahoituserät M€ -0,5 -0,7 -2,4 -1,6 -2,5
Tulos/osake (EPS) 0,07 0,08 0,06 0,18 0,22
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,07 0,08 0,19 0,20 0,26
Tase            
Omavaraisuusaste % - - 63,1 60,3 62,3
Nettovelkaantumisaste % - - 13,1 18,0 12,1
Korollinen nettorahoitusvelka M€ - - 39,8 61,7 42,2
Oma pääoma/osake - - 1,93 2,18 2,23
Investoinnit M€ 5,1 2,6 13,4 7,7 11,0

  

NÄKYMÄT 2016 TÄSMENNETTY

Raisio täsmentää vuoden 2016 näkymäänsä ja ennakoi liiketuloksensa ylittävän vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2015 tason, mutta punnan kurssikehityksen epävarmuudesta johtuen vertailukelpoisen raportoidun liiketuloksen jäävän noin 50 miljoonaan euroon.

Aiempi 10.8.2016 täsmennetty näkymä

Heikentyneestä näkyvyydestä ja vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Raisio ennakoi vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuonna 2016.

 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Antti Elevuori, p. 040 560 4148
viestintä- ja IR-päällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

 

Toimitusjohtajan englanninkielinen video julkaistaan Raision nettisivuilla osoitteessa www.raisio.com.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 521 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaeriä 51,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Tilaa