Raisio Oyj: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Report this content

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 6.11.2019 klo 8.30

Kaura ja kalanrehu Raision vahvan kasvun ajureina

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Heinä-syyskuu 2019

 • Konsernin liikevaihto oli 69,2 (63,1) miljoonaa euroa, kasvua +9,7 prosenttia.
  Liiketulos oli 10,7 (7,8) miljoonaa euroa, mikä on 15,5 (12,3) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 33,6 (33,6) miljoonaa euroa.
  Liiketulos oli 5,6 (3,9) miljoonaa euroa, mikä on 16,8 (11,6) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -yksikön liikevaihto oli 42,3 (35,9) miljoonaa euroa.
  Liiketulos oli 5,4 (4,4) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (12,3) % liikevaihdosta.

Tammi-syyskuu 2019

 • Konsernin liikevaihto oli 181,8 (172,6) miljoonaa euroa, kasvua +5,3 prosenttia.
  Liiketulos oli 23,0 (18,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,6 (10,8) % liikevaihdosta.
  Vertailukelpoinen liiketulos oli 23,0 (20,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,6 (11,9) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 102,5 (102,3) miljoonaa euroa.
  Liiketulos oli 14,1 (12,5) miljoonaa euroa, mikä on 13,8 (12,2) % liikevaihdosta.
  Vertailukelpoinen liiketulos oli 14,1 (12,6) miljoonaa euroa, mikä on 13,8 (12,3) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -yksikön liikevaihto oli 98,9 (89,5) miljoonaa euroa.
  Liiketulos oli 10,7 (10,1) miljoonaa euroa, mikä on 10,8 (11,3) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 13,8 (4,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin vuoden 2019 näkymät ovat muuttumattomat.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/20197-9/20181-9/20191-9/20181-12/2018
LiikevaihtoM€69,263,1181,8172,6228,2
Liikevaihdon muutos%9,7-6,75,3-4,6-2,7
Vertailukelpoinen liiketulosM€10,77,823,020,625,6
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta%15,512,312,611,911,2
LiiketulosM€10,77,823,018,616,6
Liiketulos liikevaihdosta%15,512,312,610,87,3
Vertailukelpoinen käyttökateM€12,39,227,824,831,3
KäyttökateM€12,39,227,822,931,0
Vertailukelpoinen tulos/osake €0,060,040,140,100,12
Tulos/osake €0,060,040,140,090,08

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Raision kolmas vuosineljännes oli odotetusti erittäin vahva, liikevaihto kasvoi lähes kymmenen prosenttia liiketuloksen parantuessa lähes neljäkymmentä prosenttia vertailukauteen nähden. Vuoden 2019 keskeisimpänä tavoitteenamme on kasvun ja kannattavuuden turvaaminen. Matka on edennyt hyvin ja pidemmän tähtäimen parannuspotentiaalia on edelleen. Kuluvaan vuoteen lähdettiin hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa viljaraaka-aineen hinta oli kohonnut jopa 60 prosenttia pidemmän aikavälin historiallisiin hintoihin nähden. Tämän seurauksena kaikkien viljapohjaisten tuotteidemme kannattavuus oli uhattuna, mutta organisaation määrätietoisen toiminnan ansiosta olemme pystyneet reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen kiitettävällä tavalla. Uuden viljasadon laadun ja määrän on arvioitu edustavan pitkän aikavälin normaalia tasoa ja myyntihintojen korotuspaineet ovat toistaiseksi helpottaneet.

Kauratuotteiden kysyntä kehittyi erittäin myönteisesti sekä kuluttaja- että BtoB-sektorilla. Huolimatta kohonneista myyntihinnoista, Elovenan myynti nousi Suomessa edelleen volyymin kärsimättä. Kansainvälinen kiinnostus kauraa kohtaan lisääntyy jatkuvasti.

Strategiaa tukevat investointimme – Nokian kauramyllyn pitkäjänteinen modernisointi sekä katsauskaudella aloittamamme kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen suunnitellun tuotantolaitoksen rakentaminen – etenevät suunnitellusti. Tehtaan peruskivi muurattiin syyskuussa ja projekti etenee aikataulussa. Raision investoinnit katsauskaudella olivat 4,1 miljoonaa euroa, yli kolminkertaiset vertailukauteen nähden. Kassavirta oli kohonneista investoinnista huolimatta positiivinen.

Ison-Britannian poliittinen tilanne on vaikuttanut kuluttajien luottamukseen ja ostokäyttäytymisessä on näkynyt kokonaiskysynnän laskua katsauskauden loppupuolella. Olemme varautuneet käytettävissä olevin keinoin tuleviin, vielä osin ennakoimattomiin muutoksiin. Samalla olemme pitäytyneet osasta aiemmin suunnitelluista myynnin edistämistoimista suurimman poliittisen kohinan aikana välttääksemme käyttämästä panoksia tehottomasti. Edellisellä tilikaudella kannattavuushaasteita aiheuttaneet Venäjän ja Puolan kuluttajatuotteiden markkinat on saatu käännettyä. Venäjällä katsauskauden myynti nousi kymmenen prosenttia ja Puolan markkinan tervehdyttäminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Raisioaqua jatkoi keväällä alkanutta erinomaista kautta, päämarkkinoilla Suomessa ja Venäjällä suoritus oli erittäin väkevä. Tulevaisuutta silmälläpitäen uusien markkina-alueiden, Ruotsin ja Puolan avaukset ovat rohkaisevia. Nyt sesongin päättyessä keskitymme kehittämään tuottavuutta edelleen ennen uuden kauden käynnistymistä.

Strateginen linjauksemme ”vähemmän mutta vahvempia brändejä” etenee ja olemme katsauskaudella kehittäneet kansainväliseksi kaurabrändiksemme määriteltyä Elovena-brändiä edelleen. Tulemme asteittain konsolidoimaan kaurapohjaiset Nordic- ja Provena-brändit Elovena-perheeseen skaalaedun ja laajan brändinäkyvyyden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi myös kansainvälinen tähtibrändimme Benecol tullaan asemoimaan aiempaa kirkkaammin tukemaan ainutlaatuista ominaisuuttaan, kolesterolin alentamista.

Kuluvan vuoden saavutukset ovat osoitus siitä, että valitsemamme strategiset linjaukset ovat toimivia. Raisio-konsernin liiketoimintaan kuuluu vuoden sisäinen syklisyys, mutta kokonaisuutemme ei ole keskeisesti riippuvainen talouden kasvunäkymistä. Strategiamme pitkäjänteinen läpivienti mahdollistaa kannattavan kasvun.

NÄKYMÄT 2019

Konsernin näkymät ovat muuttumattomat.

Vuonna 2019 Raisio arvioi jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan (2018: 228,2 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Raisio jatkaa investointeja brändeihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä omaan tuotantoon yhtiön tärkeimmissä tuotekategorioissa.


Raisiossa 6. marraskuuta 2019
Raisio Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
talousjohtaja Toni Rannikko, p. 040 078 8812
sijoittajasuhdejohtaja Mika Saarinen p. 040 072 6808

Toimitusjohtajan englanninkielinen video on katsottavissa Raision verkkosivuilla osoitteessa www.raisio.com.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Raisio julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 12.2.2020.


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com