Raisio Oyj: Raisio alentaa vuoden 2018 ohjeistusta konsernin liikevaihdon kehityksestä

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 26.4.2018 

RAISIO ALENTAA VUODEN 2018 OHJEISTUSTA KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYKSESTÄ

Raisio-konsernin hallitus on arvioinut uudelleen yhtiön helmikuussa 2018 antamaa koko vuoden näkymää liikevaihdon osalta. Alkuvuoden 2018 liikevaihdon kehitys ja ennuste loppuvuoden liikevaihdoksi johtivat siihen, että konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan noin vuoden 2017 tasolla. Helmikuussa 2018 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2017.

Liiketuloksen osalta yhtiön koko vuoden näkymä on muuttumaton.

Raision uusi näkymä vuodelle 2018

Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan noin vuoden 2017 tasolla. Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Raision liikevaihto muodostuu elintarvikkeiden ja rehujen myynnin lisäksi raaka-aineiden, kuten viljojen, viennistä. Raisio on tunnistanut ongelmakohdat ja aloittanut korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen markkinoilla, joilla alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei vastannut odotuksia.

Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Raisio on toteuttamiensa rakenteellisten uudistusten myötä suunnannut kaikki resurssit tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön keskipitkän aikavälin orgaanista kasvua. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla, jotka Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat.

Raision näkymä 12. helmikuuta 2018

Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2017. Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Raision orgaanisen kasvun varmistamiseksi yhtiö siirtyy holding-tyyppisestä rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön strategisia tavoitteita. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla. Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat ydinliiketoimintaa tukevat yritysostot.

RAISIO OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, puh. 050 537 3883
talousjohtaja Antti Elevuori, puh. 040 560 4148

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 307 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 38 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Tilaa