Raisio Oyj: Raisio Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

Report this content

Raisio Oyj       Tilinpäätöstiedote 12.2.2018

 

RAISIO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017

Tammikuu - joulukuu 2017, jatkuvat toiminnot:

  • Raisio-konsernin liikevaihto oli 306,8 (336,6) miljoonaa euroa.
  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 37,8 (38,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,3 (11,5) % liikevaihdosta. 

Tammikuu - joulukuu 2017, yhteensä sisältäen lopetetut toiminnot:

  • Raisio-konsernin liikevaihto oli 402,8 (436,3) miljoonaa euroa.
  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 45,9 (50,7) miljoonaa euroa, mikä on 11,4 (11,6) % liikevaihdosta.
  • Hallituksen osinkoesitys on 0,17 euroa osakkeelta.

Lokakuu - joulukuu 2017, jatkuvat toiminnot:

  • Raisio-konsernin liikevaihto oli 72,0 (70,7) miljoonaa euroa.
  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 7,5 (9,6) miljoonaa euroa, mikä on 10,4 (13,6) % liikevaihdosta.

Lokakuu - joulukuu 2017, yhteensä sisältäen lopetetut toiminnot:

  • Raisio-konsernin liikevaihto oli 97,3 (95,4) miljoonaa euroa.
  • Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 9,2 (12,0) miljoonaa euroa, mikä on 9,5 (12,6) % liikevaihdosta.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Raisio julkisti katsauskauden jälkeen tammikuun lopussa 2018 harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudan- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä. Raisio on käynnistänyt neuvottelut rehuliiketoimintojensa myynnistä useiden toimijoiden kanssa. Samassa yhteydessä Raisio siirtyi 1.2.2018 alkaen holding-tyyppisestä rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön strategisena tavoitteena olevaa orgaanista kasvua.

Makeisliiketoiminnan myynti joulukuussa 2017 oli Raision ensimmäinen strateginen askel kohti keskittymistä ydinliiketoimintaansa eli terveellisiin elintarvikkeisiin. Makeisliiketoiminnan kaupasta saadut varat jo ennestään vahvan taseen kanssa mahdollistavat myös mittavat yritysostot. Raisio on nettovelaton yhtiö, jonka nettokassa vuoden 2017 lopussa oli 105 miljoonaa euroa. Raisio hakee orgaanisen kasvun rinnalla kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla.

Vuoden 2017 onnistumisia olivat Elovena- ja Benecol-tuotteiden noin 10 prosentin myynnin kasvu Suomessa sekä kalanrehujen viennin lähes 30 prosentin kasvu Venäjälle. Myynnin hyvä kehitys näkyi myös liiketuloksen paranemisena.

Konsernin liiketulos makeisliiketoiminta mukaan luettuna jäi vertailukaudesta selvästi. Merkittävin liiketuloksen laskuun vaikuttanut tekijä oli makeisliiketoiminnan aina loppuvuoteen asti jatkuneet haasteet Isossa-Britanniassa. Myös Benecolin liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta kuluttajatuotteiden korkeampien alihankintakustannusten ja Benecol-tuotteiden raaka-aineena käytettävien sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan nousun seurauksena, sillä kohonneita kustannuksia ei saatu täysimääräisinä vietyä lopputuotteiden hintoihin. Raisio on turvannut tuotannossaan tulevina vuosina tarvittavien sterolien saatavuuden ja hintatason.”

RAISIO-KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, jatkuvat ja lopetetut toiminnot

   2017  2016 
Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä
Tuloslaskelma            
Liikevaihto, M€ 306,8 96,0 402,8 336,6 99,7 436,3
Liikevaihdon muutos, % -8,8 -3,7 -7,7 -19,2 -4,8 -16,3
Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 37,8 8,1 45,9 38,6 12,1 50,7
Vertailukelpoinen liiketulos, % 12,3 8,4 11,4 11,5 12,2 11,6
Liiketulos, M€ 55,9 -59,2 -3,2 16,8 12,1 28,9
Liiketulos, % 18,2 -61,7 -0,8 5,0 12,2 6,6
Vertailukelpoinen käyttökate, M€ 45,9 11,1 57,0 46,8 15,2 62,0
Käyttökate, M€ 71,8 -27,4 44,4 41,1 15,2 56,3
Rahoitustuotot ja -kulut, M€ -1,4 -0,3 -1,7 -2,1 -0,1 -2,2
Vertailukelpoinen tulos/osake, € 0,18 0,04 0,22 0,19 0,06 0,25
Tulos/osake, € 0,27 -0,38 -0,11 0,06 0,06 0,12
Tase            
Omavaraisuusaste, % 73,4 - 66,8 -
Nettovelkaantumisaste, % -39,8 - 8,5 -
Korollinen nettorahoitus-velka, M€ -105,1 - 26,7 -
Oma pääoma/osake, € 1,68 - 1,99 -
Osinko/osake, € - 0,17* 0,17
Investoinnit, M€ 10,4 5,4 15,8 13,3 5,2 18,6

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

 

  10-12/2017 10-12/2016
  Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä
Tuloslaskelma            
Liikevaihto, M€ 72,0 25,3 97,3 70,7 24,7 95,4
Liikevaihdon muutos, % 1,9 2,3 2,0 -25,2 -12,7 -22,3
Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 7,5 1,7 9,2 9,6 2,4 12,0
Vertailukelpoinen liiketulos, % 10,4 6,7 9,5 13,6 9,7 12,6
Liiketulos, M€ -1,6 -36,7 -38,3 9,1 2,4 11,5
Liiketulos, % -2,2 -145,3 -39,4 12,9 9,7 12,1
Vertailukelpoinen käyttökate, M€ 9,7 2,5 12,1 11,5 3,2 14,7
Käyttökate, M€ 8,3 -36,1 -27,7 10,6 3,2 13,8
Rahoitustuotot ja -kulut, M€ -0,3 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,2
Vertailukelpoinen tulos/osake, € 0,04 0,01 0,04 0,05 0,01 0,06
Tulos/osake, € -0,02 -0,22 -0,25 0,05 0,01 0,06
Tase            
Investoinnit, M€ 1,8 2,7 4,6 3,8 1,4 5,1

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raisio julkisti 31.1.2018 harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudanrehu- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä sekä uudisti rakennettaan ja aloitti yt-neuvottelut konsernin kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Raisio harkitsee strategisena vaihtoehtona rehuliiketoimintojensa myyntiä

Raisio harkitsee yhtenä strategisena vaihtoehtona naudanrehu- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä. Raisio on käynnistänyt neuvottelut rehuliiketoimintojensa myynnistä useiden toimijoiden kanssa. Neuvottelujen ajan Raisioagron liiketoiminta jatkuu normaalisti. Raision Viljakauppa-liiketoiminta ei ole myynnissä.

Raisio jatkaa konsernin rakenteen uudistamista

Raisio yhdisti erillisinä organisaatioina toimineet Benecol- ja Elintarvikkeet-liiketoiminnat yhdeksi Terveelliset elintarvikkeet -yksiköksi. Lisäksi kevään 2018 aikana käynnistetään toimet konsernin juridisen yhtiörakenteen yksinkertaistamiseksi.

Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi toimii oman toimensa ohella uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön johtajana, kunnes liiketoiminnalle nimitetään uusi johtaja. Uusi organisaatiorakenne on voimassa 1.2.2018 alkaen.

Raisio-konserni aloitti yt-neuvottelut

Raision kasvun, kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi yhtiö aloitti 5.2.2018 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 115 henkilöä. Alustava arvio henkilöstövähennysten tarpeesta on 30 henkilöä. Yt-neuvottelut koskevat konsernipalveluita sekä uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön markkinointia,  tuotekehitystä ja taloutta. Yt-neuvottelut pyritään saamaan päätökseen maaliskuun 2018 aikana. Raision Suomen toiminnoissa työskenteli vuoden 2017 lopussa 325 henkilöä. 

NÄKYMÄT 2018

Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2017. Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Raision orgaanisen kasvun varmistamiseksi yhtiö siirtyy holding-tyyppisestä rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön strategisia tavoitteita. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla. Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat ydinliiketoimintaa tukevat yritysostot.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
talousjohtaja Antti Elevuori, p. 040 560 4148
viestintä- ja IR-päällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

Toimitusjohtajan englanninkielinen video julkaistaan Raision nettisivuilla osoitteessa www.raisio.com.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

Raisio Oyj

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on kasvipohjaisissa, terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Benecol on kolesterolin alentamisen edelläkävijä ja kansainvälinen menestystarina. Tunnettuja paikallisia brändejämme ovat Elovena, Nordic, Maituri-naudanrehu ja Baltic Blend -kalanrehut. Edistämme kestävää ruokaketjua sekä kehitämme hyvinvointia tukevia innovaatioita. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com