Raisio Oyj: Raision muunnetut osakkeet

Report this content

Raisio Oyj     Pörssitiedote 19.11.2019

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 5.11.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 84.300 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 19.11.2019 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 20.11.2019 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2019 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 277.300 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 133.635.160 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 31.513.870 kappaletta. Osakekanta tuottaa 763.912.560 ääntä.         

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27.776.072 euroa ja jakaantuu 165.149.030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Raisio Oyj

Mika Saarinen
johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.


Jakelu
Nasdaq
www.raisio.com

Tilaa