Raisio Oyj: Raision muunnetut osakkeet

Raisio Oyj     Pörssitiedote 21.11.2018

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 8.11.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 89.200 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 21.11.2018 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 22.11.2018 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2018 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 653.878 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 133.299.271 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 31.849.759 kappaletta. Osakekanta tuottaa 770 294 451 ääntä.           

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27.776.072 euroa ja jakaantuu 165.149.030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 307 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 38 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.


Jakelu
Nasdaq
www.raisio.com

Tilaa