Raisio Oyj: Raision muunnetut osakkeet

Report this content

Raisio Oyj     Pörssitiedote 30.3.2017

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 16.3.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 1.190 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 30.3.2017 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 31.3.2017 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2017 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 1.190 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 132.467.129 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 32.681.901 kappaletta. Osakekanta tuottaa 786 105 149 ääntä. 

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27.776.072 euroa ja jakaantuu 165.149.030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Tilaa