Raisio Oyj: Raision muunnetut osakkeet

Report this content

Raisio Oyj     Pörssitiedote 30.3.2021

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 15.3.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 179.968 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 30.3.2021 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 31.3.2021 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2021 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 179.968 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 133.883.640 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 31.265.390 kappaletta. Osakekanta tuottaa 759.191.440 ääntä.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27.776.072 euroa ja jakaantuu 165.149.030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

 

Raisio Oyj

Mika Saarinen
johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com
 


Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 234 miljoonaa euroa ja liiketulos 28 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

 

Jakelu
Nasdaq
www.raisio.com

Tilaa