Raisio Oyj: Raision varsinainen yhtiökokous 19.3.2019

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 19.3.2019

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2019

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Osinko sisältää lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2166 osakasta, jotka omistivat 57,0 miljoonaa osaketta eli 34,5 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko sisältää 0,04 euroa lisäosinkoa jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 3.4.2019 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 21.3.2019 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell sekä uusina jäseninä Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2019 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2018 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 19.3.2019.


RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060


Lisätietoja:
Aija Immonen, hallituksen sihteeri, p. 044 782 1356


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Tilaa