Raisio Oyj: Tilinpäätös 2015, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2015 julkaistu

Raisio Oyj  Pörssitiedote 2.3.2016

TILINPÄÄTÖS 2015, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 JULKAISTU

Raisio Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys Raisio-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 on julkaistu 2.3.2016. Asiakirjat ovat pdf-muotoisina tämän tiedotteen liitteinä.

Edelleen, Raisio-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 2015 on julkaistu 2.3.2016 ja se on saatavilla Raision internetsivuilla www.raisio.com samoin kuin ovat tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Raision verkkovuosikertomus julkaistaan 10.3.2016. Verkkovuosikertomus on saatavilla osoitteessa http://vuosikertomus2015.raisio.com sekä Raision internetsivuilla www.raisio.com.

 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Raision liikevaihto vuonna 2015 oli 521 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 1800 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Honey Monster, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.