• news.cision.com/
  • Raisio Oyj/
  • Raisio Oyj: Tilinpäätös 2016, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2016 julkaistu

Raisio Oyj: Tilinpäätös 2016, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2016 julkaistu

Report this content

Raisio Oyj    Pörssitiedote 2.3.2017

TILINPÄÄTÖS 2016, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 JULKAISTU

Raisio Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys Raisio-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on julkaistu 2.3.2017. Asiakirjat ovat pdf-muotoisina tämän tiedotteen liitteinä.

Edelleen, Raisio-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 2016 on julkaistu 2.3.2017 ja se on saatavilla Raision internetsivuilla www.raisio.com samoin kuin ovat tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Raision vuosikatsaus julkaistaan 8.3.2017. Vuosikatsaus on saatavilla osoitteessa http://vuosikatsaus2016.raisio.com sekä Raision internetsivuilla www.raisio.com.

 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com