Raisio Oyj myy Venäjän kuluttajaliiketoiminnot ja kirjaa arvonalentumistappioita

Report this content

Pörssitiedote 29.4.2022

Raisio on päättänyt myydä Venäjän kuluttajaliiketoiminnot. Päätös syntyi nopean strategisen arvioinnin perusteella, joka käynnistettiin välittömästi helmikuun lopussa, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Raisio on allekirjoittanut sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö OOO Raisio Nutrition myydään venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt muun muassa Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin oikeudet myydään virolaiselle Nordgate Trading Oü -yritykselle.

”Olemme voimakkaasti tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksen vuoksi toiminnan jatkaminen Venäjällä ei ole mahdollista ja tehty myyntipäätös on arvojemme mukainen. Tehdyt sopimukset mahdollistavat nopean ja hallitun lähtemisen Venäjältä. Löydetty ratkaisu on vallitsevissa oloissa paras niin yrityksen kuin Venäjän henkilöstönkin kannalta,” toteaa Raisio-konsernin toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.

OOO Raisio Nutritionin ja Nordic-tavaramerkin kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun loppuun mennessä. Kaupan lopullinen toteutuminen on riippuvainen viranomaiskäsittelyn kestosta. Kokonaiskauppahinta on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupan seurauksena Raisio kirjaa ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 2,9 miljoonan euron arvioidun arvonalentumistappion. Kumulatiivinen RUB/EUR -muuntoero liittyen Venäjän kuluttajaliiketoimintaan on 2,3 miljoonaa euroa Q1-katsauskauden lopussa. 

Venäjän kuluttajaliiketoiminnasta kirjattu arvonalennustappio ei vaikuta Raisio-konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen. Raisio-konserni luokittelee kaupan kohteena olevat toiminnot vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne lopetettuina toimintoina.

Kaupan toteutuessa kokonaistappion arvioidaan olevan yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa RUB/EUR -valuuttakurssimuutokset kaupan toteutuessa.

Elintarvikkeiden lisäksi Raisio on vienyt Venäjälle konserniin kuuluvan, Suomessa toimivan Raisioaquan kalanrehuja. Myös kalanrehujen vienti keskeytettiin maaliskuun alussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Raisio-konserni kirjaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 4,1 miljoonan euron arvonalentumistappion Raisioaquan käyttöomaisuudesta. Arvonalentuminen ei vaikuta vertailukelpoiseen liiketulokseen eikä sillä ole kassavirtavaikutusta. Raisioaquan tuotannosta noin 65% on suuntautunut Venäjälle.

Näkymät

Raisio on 3.3.2022 perunut taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 Ukrainan sodan ja toisaalta Raisiolle keskeisten viljapohjaisten raaka-aineiden ennennäkemättömän nopean hinnannousun ja näiden raaka-aineiden saatavuushaasteiden luoman epävarmuuden vuoksi. Venäjän kuluttajaliiketoimintojen myynti ei vaikuta merkittävästi Raision muiden liiketoimintojen toimintaedellytyksiin.

Raisio palauttaa taloudellisen ohjeistuksensa liiketoiminnan näkyvyyden ja ennustettavuuden parantuessa. Vuoden 2021 vertailuluku tullaan päivittämään vastaamaan Raision uutta liiketoimintarakennetta ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa, joka julkistetaan 4.5.2022.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
talousjohtaja Mika Saarinen p. 040 072 6808


RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli noin 246 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos noin 22 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 400 henkilöä. www.raisio.com

 

Tilaa