Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2018: Kalanrehujen vientikielto Venäjälle painoi Raision kolmatta vuosineljännestä

Raisio Oyj, osavuosikatsaus 7.11.2018 klo 8.30

KALANREHUJEN VIENTIKIELTO VENÄJÄLLE PAINOI RAISION KOLMATTA VUOSINELJÄNNESTÄ

Heinä-syyskuu 2018, jatkuvat toiminnot

  • Konsernin liikevaihto oli 63,1 (67,7) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,8 (10,3 ja vertailukelpoinen liiketulos 10,8) miljoonaa euroa, mikä on 12,3 (15,3 ja vertailukelpoinen liiketulos 15,9) % liikevaihdosta.
  • Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 51,9 (48,9) miljoonaa euroa, mutta vertailukelpoinen liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Liiketulos oli 7,3 (9,3) miljoonaa euroa, mikä on 14,1 (19,0) % liikevaihdosta.
  • Raisioaqua-yksikön liikevaihto oli 10,9 (18,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,9 (2,7) miljoonaa euroa, mikä on 8,6 (14,8) % liikevaihdosta.

Tammi-syyskuu 2018, jatkuvat toiminnot

  • Konsernin liikevaihto oli 172,6 (180,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 20,6 (29,2) miljoonaa euroa, mikä on 11,9 (16,1) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 18,6 (56,4) miljoonaa euroa, mikä on 10,8 (31,2) % liikevaihdosta. Vertailukauden liiketulos sisältää Southallin tehdaskiinteistön 28,3 miljoonan euron myyntivoiton.
  • Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 147,8 (150,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,5 (29,8) miljoonaa euroa, mikä on 15,2 (19,8) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 22,3 (29,8) miljoonaa euroa, mikä on 15,1 (19,8) % liikevaihdosta.
  • Raisioaqua-yksikön liikevaihto oli 23,9 (29,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,2 (3,1) miljoonaa euroa, mikä on 1,0 (10,5) % liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Koko katsauskauden Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastelussa ollut naudanrehuliiketoiminnan myynti toteutui katsauskauden jälkeen ja liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 1.11.2018. Kauppahinta oli 34 miljoonaa euroa. Raision myyntivoitto on noin 12,5 miljoonaa euroa. Naudanrehuliiketoiminnan myynnin myötä Raisio jatkaa keskittymistä terveelliseen ja kasvipohjaiseen ruokaan sekä kalan-rehuihin. Molempia Raision liiketoiminta-alueita tukevat vahvat megatrendit.

Raision kolmannen vuosineljänneksen liiketulos laski vertailukaudesta erityisesti Raisioaquan kalanrehujen Venäjän viennin keskeytymisestä johtuen. Tästä syystä yksikön liiketulos jäi 1,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto 7,6 miljoonaa euroa vertailukautta heikommaksi. Aktiivinen työ Venäjän vientikiellon poistamiseksi jatkuu edelleen. Tällä hetkellä emme pysty määrittelemään tarkkaa ajankohtaa rajan aukeamiselle.

Raisio myös lisäsi suunnitelmansa mukaisesti markkinointipanostuksia pääbrändeihinsä Benecoliin ja Elovenaan noin miljoonalla eurolla uutuustuotteiden myynnin vauhdittamiseksi.

Olemme toteuttaneet suunnitelmiemme mukaisesti korjaavia toimenpiteitä niillä markkinoilla, joilla liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys ei alkuvuonna vastannut odotuksia. Venäjällä toteutettujen hinnankorotusten ansiosta liikevaihto ja kannattavuus paikallisessa valuutassa palautuivat jo vertailukauden tasolle. Puolassa toteutettujen tervehdyttämistoimenpiteiden ja ydinliiketoimintaan keskittymisen myötä liikevaihdon lasku on pysäytetty ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikainen negatiivinen tuloskehitys on käännetty. Aiemmin ulkopuolisen jakelijan hoitama Irlannin liiketoiminta otettiin syyskuussa Raision oman organisaation vastuulle. Toimintamallin muutos mahdollistaa kasvufokuksen markkinalla, jolla Benecol-brändin asema on entuudestaan vahva.

Poikkeuksellisen kuivan kasvukauden seurauksena Suomen viljasato jäi pienimmäksi yli 30 vuoteen. Myös Euroopan viljasato jäi viime vuotta pienemmäksi. Suomessa viljan hinta on noussut merkittävästi viime keväästä. Vahvojen brändiemme turvin pystymme viemään kohonneet raaka-ainekustannukset tuotteiden hintoihin.

Kuluttajien kiinnostus kasvipohjaiseen ruokaan jatkaa kasvuaan. Myös kaurabuumi jatkuu vahvana. Elokuun lopussa Raisio toi markkinoille uuden kaurainnovaation. Elovena Muru Kaurajauhis on helppokäyttöinen sekä sisältää runsaasti kauraa, proteiinia ja kuitua. Tuotetta voi käyttää jauhelihan tavoin kaikessa ruoanlaitossa, mikä moninkertaistaa Elovena Murun kasvupotentiaalin. Kuluttajat ovat ottaneet uutuuden innostuneesti vastaan ja Elovena Muru on noussut nopeasti taistoon kategorian markkinajohtajuudesta.”

NÄKYMÄ MUUTTUMATON

Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2018 olevan noin 230 miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan noin 12 prosenttia liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Raision jatkuvien toimintojen liikevaihto muodostuu elintarvikkeiden ja kalanrehujen myynnin lisäksi viljakaupasta. Raisio on tunnistanut ongelmakohdat ja aloittanut korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen markkinoilla, joilla alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei vastannut odotuksia.

Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -yksikön kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Raisio on toteuttamiensa rakenteellisten uudistusten myötä suunnannut kaikki resurssit tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön keskipitkän aikavälin orgaanista kasvua. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla, jotka Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat.

Raisiossa 7. marraskuuta 2018

Raisio Oyj:n hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
viestintä- ja IR-päällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

Toimitusjohtajan englanninkielinen video julkaistaan Raision nettisivuilla osoitteessa www.raisio.com.

Raisio julkistaa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen 12.2.2019.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 307 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 38 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com