Raisio Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021

Report this content

Raisio Oyj:n tilinpäätöstiedote 9.2.2022 klo 8.30

Vahvaa kasvua strategiakauden alla

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

 

Tammi-joulukuu 2021

 

 • Konsernin liikevaihto oli 246,4 (233,6) miljoonaa euroa, kasvua 5,5 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,1 (27,7) miljoonaa euroa, mikä on 9,0 (11,9) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 20,4 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 23,8* (28,9) miljoonaa euroa, mikä on 9,7 (12,4) % liikevaihdosta.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,9 (-2,5) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,3 (-0,4) ja liiketulokseen 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 143,4 (135,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 19,5 (18,6) miljoonaa euroa, mikä on 13,6 (13,7) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 19,3 (18,6) miljoonaa euroa, mikä on 13,4 (13,7) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 132,9 (125,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 6,1 (12,6) miljoonaa euroa, mikä on 4,6 (10,0) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 8,1 (12,6) miljoonaa euroa, mikä on 6,1 (10,0) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 34,5** (34,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 8,3 (11,1) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 8,8 (11,7) prosenttia.
 • Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,14 euroa osakkeelta, josta 0,10 euroa on osinkopolitiikan mukaista perusosinkoa ja 0,04 euroa lisäosinkoa.

 

* Liiketulos sisältää 2,8 miljoonan euron muun liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä, yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,6 miljoonaa euroa sekä yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden lopputuloksena syntyneitä uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.  

** Konsernin liiketoiminnan rahavirta sisältää 2,8 miljoonan euron muun liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä ja 2,3 miljoonan euron veronpalautuksen edellisiltä vuosilta liittyen Ison-Britannian liiketoimintaan.

 

Loka-joulukuu 2021

 

 • Konsernin liikevaihto oli 60,3 (53,9) miljoonaa euroa, kasvua 11,8 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 3,9 (4,4) miljoonaa euroa, mikä on 6,5 (8,2) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 10,7 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 3,5* (5,5) miljoonaa euroa, mikä on 5,9 (10,2) % liikevaihdosta.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 1,1 (-1,6) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,2 (-0,3) ja liiketulokseen 0,2 (-0,3) miljoonaa euroa.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 38,0 (33,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 5,0 (4,2) miljoonaa euroa, mikä on 13,1 (12,4) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 4,9 (4,2) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (12,4) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 30,4 (26,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,3 (1,8) miljoonaa euroa, mikä on 0,8 (7,0) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,0 (1,8) miljoonaa euroa, mikä on 0,2 (7,0) % liikevaihdosta.

* Liiketulos sisältää yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden lopputuloksena syntyneitä uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.  

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

 

 

 

10–12/2021

10–12/2020

1–12/2021

1–12/2020

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

M€

60,3

53,9

246,4

233,6

Liikevaihdon muutos

%

11,8

-1,1

5,5

-1,2

Vertailukelpoinen käyttökate

M€

6,6

5,9

30,5

33,9

Käyttökate

M€

6,2

7,1

32,2

35,1

Vertailukelpoinen liiketulos

M€

3,9

4,4

22,1

27,7

Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta

%

6,5

8,2

9,0

11,9

Liiketulos

M€

3,5

5,5

23,8

28,9

Liiketulos liikevaihdosta

%

5,9

10,2

9,7

12,4

Vertailukelpoinen tulos/osake

 

0,03

0,03

0,12

0,14

Tulos/osake

 

0,03

0,04

0,13

0,15

 

 

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Vuosi 2021 oli Raisio-konsernissa hyvin toimelias. Vuoden aikana teimme strategisen yritysoston, päivitimme strategian aina vuoteen 2025 asti, käynnistimme uuden tehtaan ja saavutimme jo uuden strategiakauden alla elintarvikealalle epätyypillisen nopeaa myynnin kasvua. Edellisen vuoden ensimmäinen kvartaali oli täysin poikkeuksellinen hamstrausaallon vuoksi, mikä tarkoitti vuoden 2021 alulle haastavaa vertailukohtaa. Keväästä lähtien kasvu vertailukauteen nähden oli sen sijaan erityisen rohkaisevaa.

Päivitetty strategiamme saa vahvaa tukea megatrendeistä, jotka pandemian hellittäessä otettaan tuntuvat alati vahvistuvan. Olemme rakentaneet yhtiölle kilpailutekijöitä investoiden noin 70 miljoonaa euroa kolmen vuoden kuluessa, päättyneen kauden investointien ollessa 24,2 (28,5) miljoonaa euroa. Uuteen strategiakauteen lähdettäessä voin todeta, että voimakas investointivaihe on takanapäin ja siirrymme nyt kylvövaiheesta kasvukauteen.

Tilikauden liikevaihto kohosi 246,4 (233,6) miljoonaan euroon, kasvua 5,5 %. Vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli peräti 11,8 %. Vertailukelpoinen liiketulos laski suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä tulevaisuuden rakentamisesta johtuen, ollen 22,1 (27,7) miljoonaa euroa ja 9,0 % (11,9) liikevaihdosta. Hellekesä ja syksyllä kiihtynyt kustannusinflaatio rasittivat liiketulosta edellä mainittujen kasvuun tähtäävien toimien lisäksi toisella vuosipuoliskolla. Säätilan suhteen mitigointikeinoja ei ole, mutta kustannusinflaation kanssa tulemme kyllä toimeen, joskin pienellä viiveellä.

Terveelliset elintarvikkeet-segmentissä suoritus oli kaikilla markkinoilla hyvä, joillakin jopa erinomainen. Erityisen iloinen olen Raisiolle tärkeän Iso-Britannian markkinan vahvasta paluusta kasvu-uralle, vieläpä post-brexit-olosuhteissa. Irlannissa saavutettu merkittävä myynnin kasvu Benecol®-tuotteilla on seurausta kaksi vuotta aiemmin tehdystä toimintamallin muutoksesta. Elovena® jatkaa vahvaa suoritustaan Suomessa ja se on kasvanut kaksinumeroisesti myös gluteenittoman tuotevalikoiman osalta. Tämä Suomessa TOP 10 -brändeihin lukeutuva ikoninen kaurabrändi edustaa jo nyt ulkomaisilla markkinoilla nimenomaan gluteenittoman tuotevalikoiman voimin.

Terveelliset ainesosat-segmentti on suoriutunut haasteellisesta vuodesta kohtuullisesti. Gluteenittomalle kauralle on ollut koko ajan lisääntyvää kysyntää Suomen ulkopuolella, joka osaltaan kertoo tämän erinomaisen viljan tunnettuuden lisääntymisestä moninaisten tuotteiden terveellisenä raaka-aineena. Raisioaquan kausi oli poikkeuksellisen haasteellinen pitkän hellejakson seurauksena ja vaikka kausi jatkui tavallista pidempään, ei epäonnistunutta korkeasesonkia kyetty tuloksen näkökulmasta paikkaamaan.

Raision operaatiot ovat laajentuneet huomattavasti kahden uuden tuotantolaitoksen myötä. Härkäpaputuotteita valmistava tehdas Kauhavalla ja hiilineutraalille Raision teollisuusalueelle valmistunut uusi tehdas rasittivat kannattavuutta tilikauden aikana. Nämä tulevaisuusinvestoinnit vaativat aikaa ja sitkeää työtä kääntyäkseen kannattaviksi. Minulla on kaikki syyt uskoa ja jo hieman näyttöäkin, että nämä megatrendien tukemat laitokset ovat Raision kasvun ajureita, kun menemme ajassa eteenpäin.

Maaliskuussa julkaistava Raision yritysvastuuraportti on hienoa luettavaa. Vastuullisuusohjelmamme, ”Hyvän ruuan ohjelma” etenee upeasti ja saamme siitä ulkopuolisessa tarkastelussa runsaasti kiittävää palautetta. Henkilöstö on omaksunut vastuullisen toimintatavan osana tarkoitustamme ”Ruokaa suurella sydämellä, terveyttä meille ja maapallolle.” Yhtenäisen, dynaamisen ja voittavan yrityskulttuurin luomiseksi käynnistimme tilikauden loppupuolella henkilöstön voimin ”Sanoista tekoihin”-muutosohjelman, jonka myötä olemme valmiita siirtymään strategiamme määrittämän kasvun tielle.

Lämmin kiitos Raision henkilöstölle hyvästä suorituksesta ja kärsivällisyydestä koko tilikauden jatkuneen epidemian aikana. Vahvana ja luottavaisena eteenpäin!

 

NÄKYMÄT 2022

Raision ohjeistus: Vuonna 2022 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 % (liikevaihto 2021: 246,4 miljoonaa euroa). Strategian mukaiset kasvuinvestointimme aiheuttavat painetta suhteelliseen kannattavuuteemme verrattuna edelliseen tilikauteen. 

 

Raisiossa 8. helmikuuta 2022
Raisio Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
talousjohtaja Mika Saarinen p. 040 072 6808

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.

 

Suomenkielinen webcast-lähetys tilinpäätöksestä alkaa 9.2.2022 kello 12.00. Raision tilinpäätöstä esittelee toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi. Webcastia voi seurata Raision verkkosivuilta löytyvän linkin kautta; suora linkki webcastiin on https://raisio.videosync.fi/tilinpaatostiedote-2021

 

Raision taloudelliset julkaisut 2022

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä yritysvastuuraportti 2021 julkistetaan 17.3.2022
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkistetaan 4.5.2022
Tammi-kesäkuun puolivuotiskatsaus julkistetaan 3.8.2022
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan 2.11.2022

 

RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 400 henkilöä. www.raisio.com