Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti Helsingin yliopistolle 100 000 euroa

Raisio Oyj     Lehdistötiedote 17.6.2011

RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖ LAHJOITTI HELSINGIN YLIOPISTOLLE
100 000 EUROA

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti 100 000 euroa Helsingin yliopistolle. Tutkimussäätiö haluaa tällä lahjoituksella omalta osaltaan tukea Helsingin yliopiston tekemää korkeatasoista tutkimustyötä. 

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen elintarvikeketjun toimintaa. Toimintapiiriin kuuluu koko elintarvikeketju alkaen kasvinjalostuksesta, peltokasvien viljelystä, elintarvike- ja rehuteknologiasta, ainesosien kehittämisestä jatkuen aina ihmis- ja eläinravitsemukseen sekä niihin liittyvään kliiniseen tutkimukseen. Myös em. tutkimusaloilla tapahtuva menetelmien ja prosessien kehittäminen sekä tuotteiden turvallisuutta mittaavien järjestelmien kehittäminen kuuluvat säätiön toimintapiiriin.

Helsingin yliopisto tekee korkeatasoista tutkimustyötä kaikilla Raision Oyj:n Tutkimussäätiön toimintapiiriin kuuluvilla tutkimusalueilla. Tämän lisäksi valtion lupaus kartuttaa yliopistojen peruspääomia 2,5-kertaisesti suhteessa yliopistojen itse lahjoituksina hankkimiin pääomiin oli perusteena Raision Oyj:n Tutkimussäätiön tekemään, perustoimintaan nähden melko suureen yksittäiseen lahjoitukseen. Perustoiminnan pilarina ovat väitöskirjatöihin myönnetyt apurahat, joiden yhteismäärä on ollut runsaat 200 000 euroa vuodessa. Nyt tehty lahjoitus ei vähennä näitä apurahoja.

"Helsingin yliopisto tekee korkeatasoista tutkimusta monella tutkimusalalla. Muun muassa ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimus niin humaani- kuin eläinpuolella täyttää kansainvälisetkin kriteerit ja yhteistyö näiden tieteenalojen välillä on varsin tiivistä. On täysi syy uskoa, että panostukset näille tutkimusaloille tuottavat jatkossakin tuloksia, joita voidaan hyödyntää myös käytännön tuotekehitystyössä. Toivomme tämän lahjoituksen omalta osaltaan edistävän Helsingin yliopiston korkeatasoista tutkimustyötä", Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies Ilmo Aronen totesi lahjoitustilaisuudessa.

Helsingin yliopisto on varainkeruuohjelmassaan painottanut ympäristön hyväksi tehtävää tutkimustyötä. Tämä sopii erinomaisesti myös Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön toimintaan, sillä tutkimussäätiön painopistealueet liittyvät kaikki tavalla tai toisella kestävää kehitystä tuottavaan tutkimukseen.

Lisätietoja:

Ilmo Aronen
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja
p. 050 511 0081

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa