Raisio voitti oikeudenkäynnin USA:ssa

Raisio Oyj, Pörssitiedote 9.11.2016

RAISIO VOITTI OIKEUDENKÄYNNIN USA:SSA

Los Angelesin tuomioistuin hyväksyi 8.11.2016 Raision esityksen Oat Solutions LLC:n nostaman siviilikanteen tutkimatta jättämisestä. Oat Solutions vaati Raisiolta oikeusteitse Amerikassa vähintään 25 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia, joita Raisio on koko ajan pitänyt täysin perusteettomina.

Ennen Oat Solutionsin nostamaa siviilikannetta USA:ssa Raisio voitti marraskuussa 2014 Suomessa pidetyn välimiesmenettelyn, jossa vastapuolena oli Oat Solutions. Lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi marraskuussa 2015 Oat Solutionsin moitekanteen välimiesmenettelyyn liittyen. Raisio on voittanut Oat Solutionsin kaikissa kolmessa oikeusprosessissa.

RAISIO OYJ

Matti Rihko
toimitusjohtaja
puh. 0400 830 727

 

 

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 521 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaeriä 51,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa