RAISIO YHTYMÄ KÄYNNISTÄÄ RAKENNEJÄRJESTE

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              12.1.2004 klo 10.30

RAISIO YHTYMÄ KÄYNNISTÄÄ RAKENNEJÄRJESTELYSELVITYKSET

Raisio Yhtymän hallitus on osana konsernin suunnitteluprosessia
arvioinut syksyllä 2001 hyväksymäänsä strategiaa. Hallitus näkee
yhtymän myönteisen pitkän aikavälin kehittymisen edellyttävän
toiminnan nykyistä selkeämpää keskittymistä. Samalla tulee turvata
Raisio Yhtymän kaikille nykyisille toimialaryhmille, Raisio
Chemicals, RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences, edellytykset
kehittyä ja kasvaa myös tulevaisuudessa.

Välittömänä toimenpiteenä hallitus on tänään pitämässään
kokouksessa päättänyt selvittää konsernin rakennejärjestely-
vaihtoehdot mukaan lukien irrottautumisen Raisio Chemicalsista.
Eräät kansainväliset kemian alan yritykset ovat jo osoittaneet
kiinnostuksensa Raisio Chemicalsin ostamiseen. Myös Raisio
Chemicalsin pörssilistautumisen mahdollisuudet selvitetään.

Raisio Chemicals on johtava paperikemikaaliyhtiö, joka on
erityisesti panostanut tutkimukseen ja teknologiaan. Yhtiö on
saavuttanut merkittävän markkina-aseman Euroopassa ja laajenee
parhaillaan nopeasti kasvaville Kiinan markkinoille.

Raisiolla on elintarvikkeisiin, niiden ainesosiin ja rehuihin sekä
elintarvikediagnostiikkaan liittyvää huippuosaamista. Näihin
panostamalla Raisio Yhtymä kehittyy edelleen kasvavana,
kannattavana ja innovatiivisena life science -suuntautuneena
elintarvike- ja rehualan yrityksenä. Hallitus näkee
mielenkiintoisia mahdollisuuksia rakennejärjestelyihin Itämeren
alueella. Verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa sekä
alueellinen laajeneminen ovat jo käynnissä.

Hallitus arvioi lopullisen päätöksenteon konsernin nykyisen
vision, strategian ja rakenteen muuttamisesta ajoittuvan toiselle
tai kolmannelle vuosineljännekselle 2004.


RAISIO YHTYMÄ OYJ


Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Lisätietoja:
Rabbe Klemets
pääjohtaja
puh. (02) 443 2220 tai 0400 821 614

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa