RAISIO YHTYMÄN HALLINNON RATIONALISOINTI

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              31.8.2004 klo 9.00

RAISIO YHTYMÄN HALLINNON RATIONALISOINTI ETENEE
Jyrki Paappa konsernin talousjohtajaksi

Raisio Yhtymän myytyä suurimman toimialaryhmänsä, Raisio
Chemicalsin, hallintotoimintojen virtaviivaistaminen on
käynnistetty. Palvelutoiminnot keskitetään konsernitasoisiksi ja
päällekkäisyydet puretaan. Yhteistoimintalain mukainen
neuvotteluesitys on annettu Suomen toiminnoissa tänään. Ulkomaan
toimintojen osalta neuvottelut on käynnistetty jo aiemmin.

Ravintoraision nykyinen talousjohtaja Jyrki Paappa on nimitetty
1.9.2004 alkaen konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi. Konsernin talousjohtaja Antti Salminen on päättänyt
siirtyä pois yhtiön palveluksesta.

Konsernijohtaja Rabbe Klemets: "Raision liikevaihdon puoliinnuttua
Raisio Chemicalsin myynnin jälkeen olemme käyneet kriittisesti
läpi Raision tukitoiminnot ja palveluyksiköt sekä määritelleet
elintarvikekonsernin palvelutason ja -tarpeet. Päällekkäisyyksien
purkaminen johtaa väistämättä myös henkilöstövähennyksiin.
Työvoiman vähentämisarvio on Suomessa noin 30 henkilöä, ulkomaan
toiminnoissa noin 15 henkilöä.

Ravintoraision nykyinen talousjohtaja Jyrki Paappa on valittu
konsernin talousjohtajaksi, koska hän tuntee syvällisesti Raision
laajimman liiketoiminta-alueen ja sen talousohjauksen
kehitystarpeet."

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja,
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisiogroup.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa