RAISIO YHTYMÄN HALLINTONEUVOSTON TEKEMÄT HENKILÖVALINNAT

Raisio Yhtymä Oyj              Pörssitiedote 23.11.2004 klo 17.40

RAISIO YHTYMÄN HALLINTONEUVOSTON TEKEMÄT HENKILÖVALINNAT

Juha Saura hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Raisio Yhtymän hallintoneuvosto päätti valita keskuudestaan Juha Sauran
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ajalle 23.11.2004-31.12.2005. Ola Rosendahl,
joka on hoitanut tehtävää Vesa Lammelan erottua hallintoneuvoston puheenjohtajan
tehtävästä keväällä 2004, jatkaa hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Raisio Yhtymän hallitukseen on ajalle 1.1.2005-31.12.2006 nimitetty uutena
jäsenenä Michael Ramm-Schmidt. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin
jatkamaan Jörgen Grandell, Christoffer Taxell ja Arimo Uusitalo. Kaikki nyt
valitut jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen varajäseniksi valittiin edelleen Olavi Kuusela ja Jukka Lavi sekä
uusiksi varajäseniksi Taru Narvanmaa ja Jyrki Paappa. Kaikki varajäsenet ovat
toimivan johdon edustajia.

Raisio Yhtymän hallinnoinnin uudistus on vireillä. Yhtiöjärjestykseen ehdotetut
ja 30.9.2004 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ensimmäisen kerran
hyväksytyt muutokset astuvat voimaan vasta, kun ne on samansisältöisinä
hyväksytty toisen kerran. Mikäli muutosesitys hyväksytään toistamiseen,
hallituksen jäsenten toimikausi lyhenee yhteen vuoteen ja hallituksen
varajäsenten tehtävät lakkaavat.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa,
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 050 590 9398

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisiogroup.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa