RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA YH

Raisio Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 25.2.2003 klo 17.45    1 (2)

RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 21.3.2003
valtuuttaisi hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen
päätöksestä päättämään

- osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
ja/tai
- vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta, ja/tai
- optio-oikeuksien antamisesta, sekä
- perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään ja myös
kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien merkintäehdoista
sekä lainan, vaihdon ja/tai merkinnän ehdoista siltä osin kuin niitä
ei valtuutuspäätöksessä ole määrätty.

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja optio-
oikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 20.000.000
kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin,
että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään 5.000.000 kappaletta.
Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään
3.363.758,53 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää kenellä on
oikeus merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa ja/tai optio-
oikeuksia. Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta voi
daan poiketa ainoastaan silloin, kun siihen on olemassa yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy ja valtuutta käytetään yri
tyskaupan tai liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten
välisen yhteistyön järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen
vahvistamiseen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Edelleen hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää
osakkeiden ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optio-oikeuksien
merkinnästä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Perusteluna valtuutukselle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on näin saatava mahdollisuus käyttää suunnattuja
osakeanteja, vaihtovelkakirjalainoja sekä optio-oikeuksia
yrityshankintojen ja liiketoimintojen oston yhteydessä joustavasti
maksuvälineenä sekä yritysten välisen yhteistyön järjestämisessä
sekä mahdollisuus hankkia uutta riskipääomaa ulkopuolisista lähteis
tä.

Hallitus ehdottaa edelleen, että sille 5.4.2002 myönnetty ja
kaupparekisteriin 29.4.2002 merkitty valtuutus osakepääoman
korottamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen ja/tai
optio-oikeuksien antamiseen lakkaa olemasta voimassa 21.3.2003.

					2 (2)
OSINGON MAKSU

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002
maksetaan osinkona 0,02 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja
jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 2.4.2003 osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2003 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.


RAISIO YHTYMÄ OYJTaru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02 443 2240, GSM 050 59 09 398


Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa