RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Raisio Yhtymä Oyj     Lehdistötiedote
              10.2.2003 klo 12.30RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN LAUSUNTO

Raisio Yhtymän hallintoneuvosto vapautti hallituksen jäsen Antti
Haaviston tehtävästään tammikuun lopulla.

Julkisuudessa esiintyvien runsaiden arvailujen vuoksi näen
hallituksen puheenjohtajana tarpeelliseksi tuoda esiin käsitykseni
asiasta. Syy hallintoneuvoston päätökselle oli erimielisyys
hallitustyöskentelyn periaatteista. Hallitus ja johto voivat nyt
jatkaa työtään rakentavassa hengessä yhtiön ja sen omistajien
parhaaksi.


RAISIO YHTYMÄ OYJ

Arimo Uusitalo, Raisio Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
puh. (02) 738 7270, gsm 0500 327 717Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa