RAISIO YHTYMÄN KONSERNIHALLINTOA KEVENNE

Report this content
Raisio Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 13.1.2003 klo 15.30


RAISIO YHTYMÄN KONSERNIHALLINTOA KEVENNETÄÄN

Raisio Yhtymän marraskuussa aloittamat yt-neuvottelut konsernin
hallintotoimintojen tehostamiseksi on saatu päätökseen.
Konsernihallinnosta vähennetään 26 tehtävää.
Henkilöstövähennyksistä 11 toteutetaan sisäisin tehtäväsiirroin.
Eläkejärjestelyjen ja irtisanomisten kautta vähennetään 12
henkilöä. Lisäksi joitakin avoimeksi tulleita työpaikkoja on
jätetty täyttämättä. Raisio Yhtymä on käynnistänyt neuvotteluissa
sovittujen periaatteiden mukaisesti irtisanottavien
uudelleensijoittumista tukevia toimenpiteitä.

Konsernihallintoon kuuluu taloushallinnon, tietohallinnon,
henkilöstöhallinnon ja lakiasioiden, viestinnän ja
sijoittajasuhteiden, liiketoiminnan kehityksen, hankinnan ja
logistiikan sekä kiinteistö- ja ympäristöpalveluiden tehtävä-
alueet. Ulkoistamisselvityksiä eräistä konsernihallinnon
tehtävistä jatketaan edelleen.

RAISIO YHTYMÄ OYJTaru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa,
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Mikko Korttila,
puh. (02) 443 2400 tai 050 593 4589


Tilaa