RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

Raisio Yhtymä Oyj       Pörssitiedote 4.11.2004 klo 11.00

RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2004

Raision jatkuvien liiketoimintojen myönteinen tuloskehitys jatkui

-Raisio Yhtymän liikevaihto heinä-syyskuussa oli 113,0 milj. euroa
(vertailukelpoinen liikevaihto 113,3 milj. euroa heinä-syyskuussa
2003). Raisio Life Sciencesin vahva kasvu jatkui.
-Liiketulos heinä-syyskuussa oli 3,0 milj. euroa
(vertailukelpoinen liikevoitto 0,3 milj. euroa).
-Raisio Chemicals myytiin kesäkuussa 2004. Liiketoimintaryhmä
sisältyy osavuosikatsauksen lukuihin tammi-toukokuulta 2004 ja
koko vuodelta 2003.
-Raisio Yhtymän koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä
arvioidaan olevan selvästi viime vuotta parempi ja voitollinen.
Kertaerät mukaan lukien liikevoitto nousee noin 200 milj. euroon.

Keskeiset tunnusluvut
               1-9/2004  1-9/2003    2003
Liikevaihto, milj. euroa     514,8   644,4    860,5
Liiketulos, milj. euroa     199,1*    -7,2    -14,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 193,4*   -16,4    -27,2
Tulos/osake, euroa        1,17*   -0,11    -0,16
Velkaantumisaste, %        -48,1   132,5    127,9
Liiketoiminnan kassavirta, 
milj. euroa            38,7    35,5    77,0

*ilman kertaluonteisia eriä: liiketulos 8,1 milj. euroa, tulos
ennen veroja 4,4 milj. euroa ja tulos/osake 0,04 euroa

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
”Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoitti liiketoimintojemme
kehityksen kulkevan oikeaan suuntaan. Varsinkin ainesosa- ja
myllyliiketoimintojen tuloskunto on selvästi parantunut.
Kasviöljyn puristusmarginaalit ovat erittäin alhaiset, mikä
rasittaa muuten vakaata tulosta tekevää rehuliiketoimintaa.
Diagnostiikkaliiketoiminta on edelleen tappiollista, mutta
korjaavien toimenpiteiden vaikutuksen odotetaan näkyvän
loppuvuonna.

Myös muiden toimintojen osalta tehostamishankkeet ovat jatkuneet.
Konsernihallinnon ja palveluyksiköiden supistaminen saatettiin
päätökseen lokakuussa.

Uuden strategian toteuttaminen on alkanut panostuksilla
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Erityisesti sydänterveyteen,
painonhallintaan, kakkostyypin diabeteksen ehkäisyyn ja suoliston
hyvinvointiin pyritään kehittämään ravitsemuksellisia ratkaisuja.
Sekä ravinnon että diagnostiikan uusien tutkimuskeskusten toiminta
Turku Science Parkissa ja Viikissä on käynnistynyt. Uudentyyppisiä
tuotteita on odotettavissa ensi vuoden aikana.”

TULOS JA RAHOITUS
Raisio Yhtymän liikevaihto oli heinä-syyskuussa 113,0 milj. euroa
(218,7 milj. euroa). Vertailuluku sisältää kesäkuussa 2004 myydyn
Raisio Chemicalsin liikevaihtoa 105,4 milj. euroa. Raisio Life
Sciencesin liikevaihto kasvoi lähes 40 prosenttia, sen sijaan
RavintoRaision liikevaihto pieneni hieman. Suomen ulkopuolisen
liikevaihdon osuus heinä-syyskuussa oli 35,2 prosenttia eli 39,8
milj. euroa.

Konsernin liiketulos heinä-syyskuussa oli 3,0 milj. euroa (3,2
milj. euroa). Vertailuluku sisältää 2,9 milj. euroa Raisio
Chemicalsin liikevoittoa. Sekä RavintoRaisio että Raisio Life
Sciences paransivat tulostaan.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 514,8 milj. euroa (644,4 milj.
euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 331,1 milj.
euroa (326,4 milj. euroa).

Liiketulos tammi-syyskuussa oli 199,1 milj. euroa (-7,2 milj.
euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 8,1 milj. euroa (-2,0 milj.
euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 4,5 milj. euroa (-6,8 milj. euroa).

Kertaluonteiset erät 1-9/2004, milj. euroa
         Ravinto Raisio Life Liiketoimintoihin Yhteensä
          Raisio  Sciences kohdistamattomat
                         erät
Liikevoittovaikutus  -20,6    -8,6     +220,1   191,0
Rahoituskuluvaikutus               -2,0   -2,0

Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3,4 milj. euroa
(-1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 193,4
milj. euroa (-16,4 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 4,4
milj. euroa (-11,2 milj. euroa).

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut heinä-syyskuussa olivat 1,7
milj. euroa (4,4 milj. euroa, vertailukelpoiset kulut 1,6 milj.
euroa) ja tammi-syyskuussa 12,0 milj. euroa (15,3 milj. euroa).
Jatkuvien liiketoimintojen tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut
olivat tammi-syyskuussa 5,6 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Nettorahoituserät kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,4 milj.
euroa (-4,2 milj. euroa). Nettorahoituserät tammi-syyskuussa
olivat -5,6 milj. euroa (-9,2 milj. euroa). Raisio Chemicalsin
myynnistä saaduilla varoilla on maksettu takaisin luottoja, mikä
on pienentänyt korkokuluja. Lisäksi kauppahintana saatujen varojen
sijoittaminen on lisännyt korkotuottoja. Tammi-syyskuussa on
kirjattu 0,9 milj. euroa valuuttakurssitappioita, kun
vertailukaudella kirjattiin 0,3 milj. euroa kurssivoittoja.

Aiemmin kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia on kirjattu
veroihin 7,5 milj. euroa, koska niiden hyödyntämismahdollisuus on
varmistunut.

Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa 0,05 euroa ja tammi-
syyskuussa 0,04 euroa.

Konsernin korolliset velat vähenivät tammi-syyskuussa 239,9 milj.
euroa velkojen lyhentämisen ja ennenaikaisen maksun johdosta sekä
Chemicals-kaupassa siirtyneiden velkojen myötä. Syyskuun lopussa
korollisten velkojen määrä oli 72,5 milj. euroa.

Velkaantumisaste oli syyskuun lopussa -48,1 prosenttia (127,9 %
31.12.2003) ja omavaraisuusaste 70,6 prosenttia (32,2 %
31.12.2003). Tämän jälkeen on 12.10.2004 maksettu 19,8 milj. euroa
ylimääräistä osinkoa.

Käyttöpääoma väheni 55,5 milj. euroon vuodenvaihteen 110,4 milj.
eurosta toteutettujen pääoman käytön ja hallinnan
tehostamishankkeiden vaikutuksesta sekä Raisio Chemicalsin myynnin
johdosta. Käyttöpääoma kasvaa noin 10 milj. euroa vuoden loppuun
mennessä, koska myyntisaamisten myyntiohjelma on päätetty
lopettaa.

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli heinä-syyskuussa 23,0 milj.
euroa (37,6 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 38,7 milj. euroa
(35,5 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat heinä-
syyskuussa 4,3 milj. euroa (14,7 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa
24,3 milj. euroa (47,6 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset
investoinnit jatkuvissa liiketoiminnoissa alkuvuonna olivat
Vihannin ruokaperunatehtaan uusi tuotantolinja ja margariinitehdas
Venäjällä.

Raisio Yhtymä katsoo Raisio Chemicalsin myynnistä saadun
myyntivoiton, 223,1 milj. euroa, olevan verovapaata
käyttöomaisuusosakkeiden osalta yritys- ja pääomaverouudistuksen
mukaisesti. Osakkeiden myyntivoitosta ei näin ollen ole kirjattu
veroja tilinpäätökseen. Myyntivoittoveron määrä vanhan
lainsäädännön mukaan olisi ollut noin 70 milj. euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

RavintoRaisio
RavintoRaision liikevaihto oli heinä-syyskuussa 102,4 milj. euroa
(108,5 milj. euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui margariinien
myyntivolyymin heikkenemisestä Ruotsin markkinoilla sekä maltaan
maailmanmarkkinahinnan laskusta.

Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 302,0 milj. euroa (313,5 milj.
euroa).

RavintoRaision liikevaihto, milj. euroa
                    1-9/2004  1-9/2003  2003
Elintarvike              162,4   173,6	 232,2
  Margariini             89,0    97,7    130,8
  Mylly                53,8    56,0    75,3
  Ruokaperuna             16,3    16,4    21,2
  Muut                10,3    10,1    14,4
  Toimialan sis. myynti        -7,0    -6,6    -9,5
Rehu                  122,9   121,2   163,8
Mallas                 20,8    21,8    26,4
Viljatärkkelys             12,5    11,7    15,0
Sisäinen myynti            -16,6   -14,8   -19,5
Yhteensä                302,0   313,5   417,9

RavintoRaision liiketulos parani heinä-syyskuussa 2,8 milj. euroon
(1,3 milj. euroa) elintarvikeliiketoimintojen suotuisan kehityksen
ansiosta. Ruotsin margariiniliiketoiminnan tappiot pienenivät,
mutta tehtaan alasajo ja ylläpitokustannukset rasittivat yhä
tulosta. Kova kilpailu mallasmarkkinoilla ja kalliit raaka-
ainehinnat heijastuivat tuloskehitykseen. Kasviöljyliiketoiminnan
tulosta heikensivät poikkeuksellisen korkea soijan
maailmanmarkkinahinta, alhainen soijaöljyn vientihinta Euroopan
markkinoilla sekä kohonneet valtamerirahdit.

Tammi-syyskuussa liiketulos oli -17,6 milj. euroa (-2,5 milj.
euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 3,0 milj. euroa (-2,5 milj.
euroa).

Pitkään tappiollisena jatkunut viljatärkkelysliiketoiminta
lopetettiin elokuun lopussa.

Vihannin ruokaperunatehtaalla käynnistyi lokakuussa uuteen
valmistustekniseen innovaatioon perustuva tuotantolinja, joka
mahdollistaa kokoperunasta tehdyn perunasoseen valmistamisen
aseptisesti tehdasmittakaavassa. Lämmittämistä vaille valmis
perunasose on tarkoitettu suurtalouksille. Samantyyppisellä
teknologialla on aiemmin pystytty valmistamaan lähinnä nestemäisiä
tuotteita.

Raisio Life Sciences
Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi lähes 40 prosenttia ja
oli heinä-syyskuussa 11,7 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Kasvu
johtui ainesosamyynnin suotuisasta kehityksestä erityisesti
kansainvälisillä markkinoilla. Diagnostiikkaliiketoiminnan
liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Katsauskaudella tuotiin
mm. uusia jogurttijuomamakuja Belgian, Ranskan ja Iso-Britannian
markkinoille sekä Benecol Oliivi -kasvirasvalevite ja Benecol-
maitojuoma Suomen markkinoille. Lokakuun alussa yhteistyökumppanit
toivat Italian ja Islannin markkinoille Benecol- jogurttijuoman
sekä USA:n markkinoille Benecol-toffeemakeisen. Benecol-ainesosaa
myydään tällä hetkellä 19 maassa 11 erilaisessa
tuotesovelluksessa.

Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 37,1 milj. euroa (23,0 milj.
euroa). Vertailukauden luvut sisältävät
elintarvikediagnostiikkayhtiö Diffchambin huhtikuun alusta.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
      		1-9/2004  1-9/2003    2003
Ainesosat   	  30,9    18,4    27,0
Diagnostiikka     6,2     4,6     7,0
Yhteensä       37,1    23,0    34,0

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli heinä-syyskuussa 0,7 milj.
euroa (-2,0 milj. euroa). Ainesosamyynti kehittyi suotuisasti,
mutta liiketulosta heikensivät diagnostiikkaliiketoiminnan tappiot
ja panostukset tuotekehitykseen. Diagnostiikkaliiketoiminnan
kannattavuutta parannetaan mm. kustannusleikkauksilla, joiden
vaikutukset alkavat näkyä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tammi-syyskuussa liiketulos oli -6,5 milj. euroa (-5,2 milj.
euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 2,1 milj. euroa (-5,2 milj.
euroa).

Kasvaneiden ainesosatoimitusten johdosta aloitetaan
stanoliesteritehtaan kapasiteetin laajennus marraskuussa
Raisiossa.

Euroopan patenttivirasto kyseenalaisti kilpailijan aloitteesta
Raision stanoliesteripatentin suullisessa väitekäsittelyssä vuonna
2001. Raisio valitti päätöksestä ja käsittely jatkui syyskuun
lopussa Münchenissä. Patenttiviraston valituslautakunta siirsi
asian käsittelyn takaisin ensimmäiseen oikeusasteeseen. Raisio
arvioi, että lopullinen päätös patenttisuojan laajuudesta saadaan
3-5 vuoden kuluessa.

Helsingin yliopistossa lokakuussa tehty väitöskirjatutkimus
vahvistaa Benecol-ainesosan eli stanoliesterin tehon ja
turvallisuuden kolesterolin ja sterolitason alentamisessa.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Raisio Yhtymän palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 452 henkilöä
(2 735 henkilöä 31.12.2003), joista ulkomailla työskenteli 32
prosenttia (45 % 31.12.2003). Henkilöstön määrän väheneminen
johtui pääosin Raisio Chemicalsin myynnistä.

RavintoRaision palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 217 henkilöä
ja Raisio Life Sciencesin 182 henkilöä.

Jyrki Paappa nimitettiin 1.9.2004 alkaen konsernin
talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Raisio Yhtymä Oyj:n 30.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euron ylimääräisen
osingon maksamisesta 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko
maksettiin 12.10.2004 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
5.10.2004 oli merkitty omistajaluetteloon.

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15
ja 19 pykälien muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.
Muutosehdotus on kokonaisuudessaan julkistettu 20.8.2004 annetulla
pörssitiedotteella, joka löytyy Raision internetsivuilta
osoitteesta www.raisiogroup.com.

Kyseessä oli yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukainen ensimmäinen
käsittely. Mikäli kevään 2005 varsinainen yhtiökokous hyväksyy
ehdotuksen samansisältöisenä, uuden yhtiöjärjestyksen arvioidaan
olevan kaupparekisteriin merkitty ja siten voimassa huhtikuussa
2005.

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-syyskuussa 91,5 milj. kappaletta (28 milj.
kappaletta tammi-syyskuussa 2003). Vaihdon arvo oli 145,9 milj.
euroa ja keskikurssi 1,59 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
30.9.2004 oli 1,98 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta
59,7 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 1 086 363 kappaletta
(405 470 kappaletta tammi-syyskuussa 2003). Vaihdon arvo oli 1,8
milj. euroa ja keskikurssi 1,64 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
30.9.2004 oli 1,95 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta
54,8 prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.9.2004 yhteensä 44 741 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 10,2 prosenttia
(5,8 % 31.12.2003) ja vaihto-osakkeista 12,9 prosenttia (7,4 %
31.12.2003).

KANSAINVÄLINEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ (IFRS)
Valmistelutyö IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Raisio Yhtymä
siirtyy IFRS-standardien mukaiseen laskentakäytäntöön vuonna 2005.
Vuoden 2004 luvut julkaistaan IFRS-standardien mukaisina vuoden
2005 keväällä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Syyskuussa käynnistetyt yt-neuvottelut konsernin hallinto- ja
palvelutoimintojen tehostamiseksi saatiin päätökseen 18.10.2004.
Konsernihallinnosta ja tytäryhtiöiden palvelutoiminnoista
vähennetään 23 tehtävää Suomessa ja 16 tehtävää ulkomailla.
Toiminnan rationalisointia varten tehtiin tammi-kesäkuun
tilinpäätöksessä 3 milj. euron varaus, joka kattaa irtisanomisista
aiheutuvat kertakustannukset. Vuositasolla hallintopalveluiden
supistamisesta arvioidaan syntyvän noin 2 milj. euron säästöt.

Raisio Yhtymä osti 22.10.2004 aiemmin omistamansa noin 20
prosentin omistusosuuden lisäksi loput Camelina Oy:n osakekannasta
1,2 milj. euron kauppahinnalla. Camelina Oy on
sopimusviljelyttänyt Camelina sativa -öljykasvia Suomessa vuodesta
1999. Camelinasta saatava kasviperäinen Omega-3 tarjoaa uusia
mahdollisuuksia useissa tuotesovelluksissa.

NÄKYMÄT
Raisio Yhtymän liikevaihto jää rakennemuutoksen vuoksi selvästi
viime vuotta matalammaksi. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan
olevan noin 620 milj. euroa.

Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan
selvästi viime vuotta parempi ja voitollinen. Kertaerät mukaan
lukien liikevoitto nousee noin 200 milj. euroon.

Raisiossa 4.11.2004

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p.
050 590 9398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Raisio Yhtymä Oyj, PL 101, 21201 Raisio
puh. (02) 443 2111, www.raisiogroup.com

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään 4.11.2004 klo 15.00
Helsingissä. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo
16.30.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)            1-9/2004 1-9/2003    2003

Liikevaihto               514,8   644,4   860,5

 Liiketoiminnan muut tuotot       229,1    2,9    8,0
 Liiketoiminnan kulut         -485,0  -614,4   -822,6
 Konserniliikearvon poisto ja
 arvonalennukset            -28,9   -3,8    -5,1
 Muut poistot ja arvonalennukset    -30,4   -36,2   -54,8
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -0,5   -0,1    -0,3

Liiketulos               199,1   -7,2   -14,3
 % liikevaihdosta            38,7   -1,1    -1,7

 Rahoitustuotot              5,0    3,5    4,1
 Rahoituskulut             -10,6   -12,7   -17,0

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja   193,4   -16,4   -27,2
 % liikevaihdosta            37,6   -2,5    -3,2

 Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja           193,4   -16,4   -27,2
 % liikevaihdosta            37,6   -2,5    -3,2

 Tuloverot                1,5   -0,7    1,4
 Vähemmistöosuus tuloksesta       -1.3   -0,7    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta      193,6   -17,8   -26,7
 % liikevaihdosta            37,6   -2,8    -3,1

KONSERNIN TASE
(milj. euroa)            30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet          9,3   24,7    23,4
 Konserniliikearvo            15,0   66,7    65,3
 Aineelliset hyödykkeet         126,5   284,9   277,2
 Sijoitukset               9,1   13,0    12,6

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus             57,6   118,2   117,7
 Laskennallinen verosaaminen       12,9   14,5    20,3
 Myyntisaamiset             34,6   118,3    86,8
 Muut saamiset              29,9   40,5    37,1
 Rahoitusarvopaperit          253,9   17,7    14,1
 Rahat ja pankkisaamiset         6,4    9,5    20,5

Vastaavaa                555,2   708,1   675,0

 Osakepääoma               27,8   27,8    27,8
 Muu oma pääoma             348,4   179,3   166,2
 Vähemmistöosuus             14,7   23,6    23,2
 Laskennallinen verovelka        12,7   20,5    22,0
 Pitkäaikainen vieras pääoma       27,1   252,7   235,0
 Ostovelat                21,2   59,7    75,2
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma    103,3   144,4   125,5

Vastattavaa               555,2   708,1   675,0
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)            1-9/2004 1-9/2003 1-12/2003

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 33,7   32,4    44,4
Käyttöpääoman muutos           16,2   14,3    50,7
Rahoituserät ja verot          -11,2   -11,2   -18,2
Liiketoiminnan kassavirta        38,7   35,5    77,0

Investoinnit              -24,4   -48,4   -65,8
Käyttöomaisuuden myynti        403,2*    2,7    3,6
Investointien kassavirta        378,8   -45,7   -62,2

Pitkäaikaisten lainojen muutos     193,7   -4,0   -18,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos      3,9    1,5    -1,0
Lainasaamisten muutos          -1,1    0,0    0,1
Maksetut osingot             -1,9   -3,6    -3,5
Rahoituksen kassavirta         -192,7   -6,0   -22,6

Kohdistamattomat erät           1,0    1,2    0,3

Rahavarojen muutos           225,7   -15,0    -7,5

Rahavarat kauden alussa         34,6   42,2    42,2
Rahavarat kauden lopussa        260,3   27,2    34,6

* Sisältää myös Raisio Chemicalsin myynnin yhteydessä saadun
suorituksen konsernin sisäisistä korollisista nettoveloista.


TUNNUSLUKUJA
                  30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Oman pääoman tuotto, %          85,5   -9,4   -10,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %       54,8   -0,8    -1,8

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa               72,5   333,1   312,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     24,3   47,6    63,7
 % liikevaihdosta             4,7    7,4    7,4
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                12,0   15,3    21,1
 % liikevaihdosta             2,3    2,4    2,5
Henkilöstö keskimäärin         2 198   2 834   2 822
Omavaraisuusaste, %           70,6   32,7    32,2
Velkaantumisaste, %           -48,1   132,5   127,9

Tulos/osake, euro            1,17   -0,11   -0,16
Tulos/osake ilman kertaluoteisia eriä,
euro                   0,04
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euro  0,23   0,22    0,47
Oma pääoma/osake, euro          2,28   1,25    1,17
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet           130 414  129 767  129 768
 Kantaosakkeet             34 735  35 382   35 381
 Yhteensä               165 149  165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet            258,5   136,3   160,9
 Kantaosakkeet              67,4   38,9    44,6
 Yhteensä                325,9   175,2   205,5


VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)            30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset    56,6   72,7    72,4
  Pantatut arvopaperit          0,0    4,3    4,0
  Annetut yrityskiinnitykset      34,4   52,9    53,1

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat  1,5    2,1    4,7
  Myöhemmin maksettavat         4,5    8,6    4,9
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset               1,0    1,0    1,0
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                 1,5   13,9    7,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset              32,5*    0,4    0,4
 Muut vastuut               0,0    0,0    5,0
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo    -0,1   -0,9    -0,5
  Raaka-ainefutuurit:
  kohde-etuuden arvo           3,3    8,1    11,3
  Sähkötermiinit: käypä arvo       0,2    0,1    0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo   8,1    2,6    2,6
  Valuuttatermiinit: käypä arvo     0,0   -0,7    2,1
  Valuuttatermiinit:
  kohde-etuuden arvo          33,0   56,6    53,0
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo   0,0   -2,0    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo           0,0   80,0    80,0

* Sisältää Raisio Chemicalsiin kuuluneiden yhtiöiden puolesta
rahoittajille annetut takaukset, jotka eivät ole vielä
vapautuneet. Annetuilla takauksilla on voimassa oleva vastavakuus.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj. euroa)            1-9/2004 1-9/2003    2003

RavintoRaisio              302,0   313,5   417,9
Raisio Life Sciences           37,1   23,0    34,0
Raisio Chemicals            183,7   318,0   422,3
Toimialaryhmien välinen myynti      -8,1   -10,1   -13,8

Liikevaihto yhteensä          514,8   644,4   860,5


KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
          1-9/2004 % lv. 1-9/2003 % lv.  2003 % lv.

Suomi         272,7  53,0   304,9  47,3  412,0  47,9
Skandinavia      28,4  5,5   52,2  8,1  66,5  7,7
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)    167,6  32,6   210,0  32,6  278,2  32,3
Amerikka        20,9  4,1   35,2  5,5  47,4  5,5
Aasia         24,0  4,7   40,8  6,3  54,6  6,3
Muut          1,1  0,2    1,5  0,2   1,9  0,2

Yhteensä       514,8 100,0   644,4 100,0  860,5 100,0


KONSERNIN LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)             1-9/2004 1-9/2003    2003

RavintoRaisio              -17,6   -2,5   -11,7
Raisio Life Sciences           -6,5   -5,2    -5,4
Raisio Chemicals             3,6   -0,3    1,9
Muut toiminnot             219,6    0,9    1,0

Liiketulos yhteensä           199,1   -7,2   -14,3


KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj.euroa)
              1-3/  4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
              2003  2003 2003  2003 2004 2004 2004
Konsernin liikevaihto
RavintoRaisio       94,6 110,4 108,5 104,4 91,1 108,5 102,4
Raisio Life Sciences    6,3  8,3 8,5  11,0 11,8 13,7 11,7
Raisio Chemicals     103,2 109,4 105,4 104,3 106,5 77,1  0,0
Toimialaryhmien väliset  -3,0  -3,3 -3,8  -3,6 -3,9 -3,1 -1,1

Liikevaihto yhteensä   201,0 224,8 218,7 216,1 205,6 196,2 113,0

Konsernin liiketulos
RavintoRaisio       -1,4  -2,4 1,3  -9,2 -1,5 -18,8 2,8
Raisio Life Sciences    -1,6  -1,7 -2,0  -0,2 0,6 -7,8 0,7
Raisio Chemicals      -3,2  -0,1 2,9  2,2 1,9 1,7 0,0
Muut toiminnot       -0,6  0,5 1,0  0,1 -0,3 220,3 -0,4

Liiketulos yhteensä    -6,7  -3,7 3,2  -7,1 0,7 195,4 3,0
 Rahoituserät       -2,5  -2,5 -4,2  -3,7 -3,0 -3,0 0,4
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja         -9,2  -6,3 -1,0 -10,8 -2,3 192,4 3,4
 Satunnaiset erät      0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0
Tulos ennen veroja     -9,2  -6,3 -1,0 -10,8 -2,3 192,4 3,4
 Tuloverot         0,0  0,2 -1,0  2,2 -2,0 -2,4 5,9
 Vähemmistöosuus tuloksesta -0,1 -0,2 -0,4  -0,2 0,0 -1,0 -0,3
Konsernin tulos tilikaudelta-9,3 -6,2 -2,4  -8,8 -4,3 189,0 9,0


Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa