RAISIO YHTYMÄN OSTOTARJOUS LÄPI;

Raisio Yhtymä Oyj          Pörssitiedote 31.3.2003 klo 9.00

RAISIO YHTYMÄN OSTOTARJOUS LÄPI;
DIFFCHAMBISTA TYTÄRYHTIÖ HUHTIKUUN ALUSTA

Raisio Yhtymä on tehnyt julkisen ostotarjouksen Tukholman pörssin
O-listalla noteeratun Diffchamb AB:n kaikista osakkeista.
Tarjousaikana 6.- 26.3.2003 Diffchambin osakkaat, jotka omistavat
yhteensä noin 96,6 % yhtiön osakkeista, ovat hyväksyneet
tarjouksen.

Käteisvastikkeen maksu alkaa noin 3.4.2003, joten Diffchamb
konsolidoidaan Raisio Yhtymän konsernitilinpäätökseen toisen
vuosineljänneksen alusta lukien. Edellä mainitun 96,6 %
omistusosuuden kauppahinnaksi muodostuu noin 16,6 miljoonaa euroa.

Tarjousaikaa jatketaan 9.4.2003 saakka. Mahdollisimman pian
ryhdytään myös toimenpiteisiin Diffchambin noteeraamisen
lopettamiseksi Tukholman pörssissä.

Diffchamb on kansainvälinen bioteknologiayritys, joka kehittää,
valmistaa ja markkinoi elintarvikediagnostiikkaa. Yritys on
erikoistunut nopeiden ja tehokkaiden analysointimenetelmien
myymiseen elintarviketeollisuudelle. Vuonna 2002 Diffchambin
liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 
520 000 euroa voitollinen. Henkilökunnan määrä vuoden 2002 lopussa 
oli noin 100. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta
www.diffchamb.com.

Raisio Life Sciencesin strateginen tavoite on laajentaa
liiketoimintaansa funktionaalisten elintarvikkeiden ainesosista
elintarvike- ja rehudiagnostiikkaan. Diffchamb-yritysosto luo
Raisio Life Sciencesille erinomaisen perustan vahvan,
maailmanlaajuisen elintarvikediagnostiikkaliiketoiminnan
rakentamiseksi.

RAISIO YHTYMÄ OYJTaru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 050 590 9398

Lisätietoja:
Jukka Lavi
toimitusjohtaja, Raisio Life Sciences
puh. 040 544 3280Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa