RAISIO YHTYMÄN TULOS JÄÄ ENSIMMÄISELLÄ

Raisio Yhtymä Oyj        Pörssitiedote 14.3.2003 klo 09.00

RAISIO YHTYMÄN TULOS JÄÄ ENSIMMÄISELLÄ
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ TAPPIOLLISEKSI

Heikkona jatkunut paperikemikaalien kysyntä ja edelleen kohonneet
öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat, joita ei ole saatu
siirrettyä myyntihintoihin, painavat Raisio Chemicalsin
ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen tappiolliseksi.
Liikevaihto nousee syksyllä 2002 tehdyn Latexia-yritysoston
ansiosta vertailukautta korkeammaksi.

Myös RavintoRaision alkuvuoden tuloskehitys on ollut odotettua
heikompi. Elintarviketyöntekijöiden lakko Raision tehdasalueella,
joka käynnistyi uudestaan tänä aamuna, heikentää merkittävästi
RavintoRaision liikevaihtoa ja tulosta. Lakon tulosvaikutusten
arvioidaan välilliset tulonmenetykset huomioon ottaen nousevan jo
nyt jopa 3 miljoonaan euroon. Jotta margariinitoimitukset Ruotsiin
voidaan lakosta huolimatta turvata, on margariinituotantoa
aiemmasta suunnitelmasta poiketen päätetty jatkaa Carlshamn
Mejerissä vielä kevään ajan. Tämä siirtää tuotannon
keskittämisetujen realisoitumista syksyyn. RavintoRaision
liiketoiminnoista erityisesti margariini- ja
viljatärkkelysliiketoiminnan tulokset ovat vertailukautta
heikommat. RavintoRaision liiketulos jääneekin tappiolliseksi
tammi-maaliskuussa.

Raisio Life Sciencesin kolesterolia alentavan Benecol-ainesosan,
stanoliesterin, myynti on alkuvuonna vertailukauden tasolla.
Tulosta heikentää kuitenkin kaventunut marginaali. Julkinen
ostotarjous Diffchamb AB:n osakkaille on käynnissä.

Raisio Yhtymän ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon
arvioidaan lakosta huolimatta nousevan hieman vertailukaudesta.
Tulos ennen veroja jää kuitenkin selvästi tappiolliseksi.
Käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehityksen
odotetaan paranevan loppuvuotta kohti. Nykyisessä epävarmassa
kansainvälisessä tilanteessa koko vuoden tuloksen muodostumiseen
liittyy kuitenkin runsaasti riskejä.

RAISIO YHTYMÄ OYJRabbe Klemets
pääjohtaja


Lisätietoja:
Taru Narvanmaa, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 050 590 9398
Antti Salminen, talousjohtaja
puh. 040 535 1216

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa