RAISIO YHTYMÄN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TU

Raisio Yhtymä Oyj       Pörssitiedote 22.1.2004 klo 13.30

RAISIO YHTYMÄN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOS JÄÄ VERTAILUKAUTTA
HEIKOMMAKSI

Raisio Yhtymä on päättänyt eräiden ei-tuotannollisessa käytössä
olevien kiinteistöjen tasearvojen noin 5 miljoonan euron
alaskirjauksista. Tämän lisäksi Raisio Yhtymä kirjaa viimeisen
vuosineljänneksen tulokseen noin 7 miljoonan euron kertakulut
Raisio Chemicalsin ja RavintoRaision tehostamisohjelmista sekä
viljatärkkelysliiketoiminnan lopettamispäätöksestä johtuen. Näillä
toimenpiteillä tulee olemaan positiivinen vaikutus vuoden 2004
tulokseen.

Raisio Yhtymän kertakuluista puhdistetun tuloksen ennen veroja
arvioidaan jäävän vuoden 2003 viimeisellä vuosineljänneksellä
lähelle nollaa. Raisio Chemicalsin operatiivinen tulos parani,
RavintoRaision rehutoimialan ja Raisio Life Sciencesin
ainesosaliiketoiminnan tulokset pysyivät lähes ennallaan
vertailukauteen nähden. Muiden liiketoimintojen tulos heikkeni.
Vertailukauden puhdistettu tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa
euroa voitollinen.

Käyttöpääoman pienentämisprojektit etenivät suunnitellusti myös
viimeisellä vuosineljänneksellä ja kassavirta parani merkittävästi
vertailukauteen nähden. Raisio Yhtymän omavaraisuusasteen
arvioidaan 31.12.2003 olevan noin 32 prosenttia.

Raisio Yhtymä julkaisee vuoden 2003 tilinpäätöstiedotteen
10.2.2004 noin klo 12.


RAISIO YHTYMÄ OYJ


Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398


Lisätietoja
Antti Salminen
talousjohtaja
puh. (02) 443 2460 tai 040 535 1216

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa