RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              21.3.2003 klo 17.30    1 (2)

RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Raisio Yhtymä Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2002
tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Se
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeantivaltuuksien
jatkamisesta ja 0,02 euron osingon maksamisesta osaketta kohti.

Raisiossa 21.3.2003 pidetyssä yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai
valtakirjoilla 3 063 osakasta, jotka edustivat 39 913 567
osaketta eli 24,17 prosenttia koko osakekannasta. Yhteensä
näillä osakkailla oli 293 926 885 ääntä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi oikeustieteen tohtori, varatuomari Raimo
Immonen.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2002 maksetaan osinkona 0,02
euroa jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan
2.4.2003 osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 26.3.2002 on merkitty
omistajaluetteloon.

OSAKEANTIVALTUUKSIEN JATKAMINEN


Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi
yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään ja myös
kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien
merkintäehdoista sekä lainan, vaihdon ja/tai merkinnän ehdoista
siltä osin kuin niitä ei valtuutuspäätöksessä ole määrätty.

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja
optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään
20 000 000 kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita,
kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään
5 000 000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 3 363 758,53 eurolla.
Hallitukselle myönnettiin oikeus päättää kenellä on oikeus
merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa ja/tai optio-
oikeuksia. Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun siihen on olemassa
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja valtuutta käytetään
yrityskaupan tai liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten
välisen yhteistyön järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen
vahvistamiseen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta
yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Edelleen hallitukselle myönnettiin oikeus päättää merkinnästä
myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai
käyttämällä kuittausoikeutta.

Yhtiökokouksen 5.4.2002 hallitukselle myöntämä ja
kaupparekisteriin 26.4.2002 merkitty valtuutus osakepääoman
korottamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen ja/tai
optio-oikeuksien antamiseen peruutettiin samassa yhteydessä.

HENKILÖVALINTOJA

Yhtiökokouksen esityslistalla ollut ehdotus hallintoneuvoston
erottamisesta vedettiin takaisin. Hallintoneuvoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja velvoitettiin perustamaan
työryhmä, joka seuraavaan yhtiökokoukseen valmistelee
hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vähentämistä lähelle
yhtiöjärjestyksen mukaista alarajaa eli kahtakymmentäyhtä.

Hallintoneuvoston erovuorossa olleet jäsenet Matti Hakala,
Mikael Holmberg, Taisto Korkeaoja, Paavo Myllymäki, Teemu Olli,
Juha Saura, Tuula Tallskog, Johan Taube, Juhani Torkkomäki ja
Jukka Tuori valittiin uudelleen. Varsinaisiksi
tilintarkastajiksi tilikaudelle 2004 valittiin Johan Kronberg,
KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.


RAISIO YHTYMÄ OYJTaru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398


Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa