RAISIO YHTYMÄN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 30.9.2004

Raisio Yhtymä Oyj              Pörssitiedote 30.9.2004 klo 16:00

RAISIO YHTYMÄN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 30.9.2004

Raisio Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen
mukaisesti 0,12 euron osingon maksamisesta osaketta kohti. Myös yhtiöjärjestyksen
muutosesitykset hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Raisiossa 30.9.2004 pidetyssä yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli
edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 2 716 osakasta, jotka edustivat
22,3 miljoonaa osaketta eli 13,5 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Carl-Henrik Wallin.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti 0,12 euron ylimääräisen osingon maksamisesta 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-
osakkeelta. Osinko maksetaan 12.10.2004 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 5.10.2004 on merkitty omistajaluetteloon.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15 ja 19 pykälien
muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Muutosehdotus on
kokonaisuudessaan julkistettu 20.8.2004 antamallamme pörssitiedotteella.

Kyseessä oli yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukainen ensimmäinen käsittely. Mikäli
kevään 2005 varsinainen yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen saman sisältöisenä, uuden
yhtiöjärjestyksen arvioidaan olevan kaupparekisteriin merkitty ja siten voimassa
huhtikuussa 2005.

Voimassaoleva ja tänään ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty yhtiöjärjestys
löytyvät Raision internetsivuilta www.raisiogroup.com.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02 443 2240, gsm 050 590 9398

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisiogroup.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa