• news.cision.com/
  • Raisio Oyj/
  • Raisiolle myönteinen välitystuomio vuoden 2018 Raisioaquan liiketoiminnan osittaisesta keskeytymisestä

Raisiolle myönteinen välitystuomio vuoden 2018 Raisioaquan liiketoiminnan osittaisesta keskeytymisestä

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 17.12.2020

Raisio kärsi vuonna 2018 merkittävän tulonmenetyksen johtuen Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnan liiketoimintaedellytysten keskeytymisestä. Venäjä asetti vientikiellon Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnalle elokuusta 2018 joulukuuhun 2018 asti. Kielto johtui Raision tavarantoimittajan toimittamasta raaka-aineesta, joka sisälsi muuntogeenistä (GMO) ainesta.

Laatuvirhe koski vain vähäistä osaa toimituksista, mutta tästä huolimatta Venäjän viranomaistaho määräsi toimitukset keskeytettäväksi kokonaan mainittuna ajankohtana. Tästä seurasi merkittävä tulonmenetys tilikaudelle 2018. Vuoden 2019 alusta alkaen Raisioaquan toimitukset ovat jatkuneet Venäjälle normaalisti. Raisio on jo vuonna 2018 tiedottanut käyvänsä tavarantoimittajan kanssa neuvotteluja vahinkojen korvaamisesta.

Välimiesoikeudesta juuri saadun lopullisen tuomion perusteella tavarantoimittaja on velvollinen korvaamaan Raisiolle vahingonkorvauksena summan, joka on noin 3 miljoonaa euroa. Tuloutuva korvaus on merkittävä ja sillä on toteutuessaan positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Raisio aloittaa viipymättä täytäntöönpanoprosessin korvauksen perimiseksi. Saamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi Raisio ei kuitenkaan toistaiseksi kirjaa korvattavaksi määrättyä summaa kokonaan tai osittain tuloslaskelmaansa.

 

RAISIO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Toni Rannikko, talousjohtaja
puh. 0400 788 812

Mika Saarinen, johtaja - rahoitus, viestintä ja IR
puh. 0400 726 808

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa