Raision muunnetut osakkeet

Raisio Oyj Pörssi-ilmoitus 8.11.2010                      
RAISION MUUNNETUT OSAKKEET                           

Raisio Oyj:n hallitus on 22.10.2010 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa  
60 268 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään  
8.11.2010 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 9.11.2010 
alkaen.                                     

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2010 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi 
yhteensä 146 755 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden   
määrä on nyt 130 844 062 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 304 968     
kappaletta. Osakekanta tuottaa 816 943 422 ääntä.                

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön       
rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu  
165 149 030 osakkeeseen.                            

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen    
laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä    
seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien. 

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan  
listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu   
vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä.      

Raisio Oyj                                   

Heidi Hirvonen                                 
viestintäpäällikkö                               
p. 050 567 3060                                 Jakelu                                     
NASDAQ OMX                                   
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa